PaedDr. Veronika Dropčová, PhD.

riaditeľka školy

Naozaj úprimne túžim v prvom rade po tom, aby sme v škole vychovávali deti, ktoré sú schopné akceptovať iných, uznať svoje omyly, pochváliť sa svojimi talentmi, či argumentovať aj inými slovami ako „to je môj názor“ (ako to v poslednej dobe často vidíme v rôznych diskusiách na internete).

Viac sa dočítate tu … Mgr. Jana Fecková

zástupkyňa riaditeľky školy, triedna učiteľka v 3.A

Hra je veľmi účinná a nenásilná pomôcka vzdelávania.  Žiaci totiž pri hrách zabúdajú na to, že sa vlastne učia a nebrzdí ich to v ich myšlienkových procesoch a rozvíjaní. 

Viac sa dočítate tu …


Mgr. Lenka Motýľová

vedúca vychovávateľka, vychovávateľka v 3.C

S prváčikmi je radosť pracovať, pretože dokážu prejavovať lásku spontánne a majú úprimnú radosť často aj z maličkostí. Niekedy stačí, keď ich len počúvate a ukážete im, že vám záleží na každom z nich. 

Viac sa dočítate tu …


Bc. Anna Gazáreková

triedna učiteľka v 1.A

Chcela by som, aby sa deti naučili riešiť konflikty medzi sebou nenásilnou formou, bez prehnaných emócií, aby sa dokázali aktívne navzájom počúvať, vcítiť sa do pocitov druhého, dokázali nájsť spoločné riešenie, ktoré by vyhovovalo každému.

Viac sa dočítate tu …


Mgr. Janka Almašiová

triedna učiteľka v 1.B

Nesmierne ma teší, keď deti medzi sebou vychádzajú, hrajú sa spolu a učia sa spolupracovať.

Viac sa dočítate tu …


Mgr. Jana Ježišková

triedna učiteľka v 2.A

Učiť som túžila už od základnej školy, môj sen, túžba, poslanie. Deti sú ako bezodný pohár inšpirácie a nekonečnej fantázie s obrovskou chuťou bádať a poznávať.

Viac sa dočítate tu …


Mgr. Alexandra Adela Šabo Vargová

triedna učiteľka v 2.B

… detský smiech je tá najkrajšia hudba na svete a detská úprimnosť to najčistejšie zrkadlo, v ktorom vidíš skutočnú pravdu …

Viac sa dočítate tu …


Mgr. Anna Krišová

vedúca metodického združenia, školská digitálna koordinátorka, triedna učiteľka v 3.B

Zbožňujem, keď deti skúmajú, skúšajú a učia sa na chybách. Vedia, že urobiť chybu nie je zlé, ale potrebné k tomu, aby sme sa niečo nové naučili. Že iba spoluprácou vieme z danej aktivity získať oveľa viac, akoby to bolo v prípade jednotlivca. Preto pri svojej práci veľmi často využívam skupinové aktivity.

Viac sa dočítate tu …


Mgr. Katarína Kubáňová

triedna učiteľka v 3.C

Spolu so žiakmi sa snažíme budovať ich lásku k čítaniu a ku knihám, aby to mali v budúcom živote jednoduchšie. Pretože sa stotožňujem s názorom, že ten, kto má rád čítanie  i knihy sa veľa dozvie a potom i veľa vie.

Viac sa dočítate tu …


Mgr. Zuzana Fuleková

triedna učiteľka v 4.A

Predmety sa jednoducho snažím dávať do praxe, t. j. približujem deťom na čo im toto bude, kde to využijú. Postupom času už deti prichádzajú na to aj samostatne a najideálnejšie je to vtedy, keď pochopia, že učiť sa je dôležité pre nich a ako bonus je, že môžu mať z toho radosť a zábavu.

Viac sa dočítate tu …


Mgr. Peter Urban

učiteľ rímskokatolíckeho náboženstva

Učím náboženstvo a snažím sa deťom priblížiť alfu a omegu všetkého – Boha.

Viac sa dočítate tu …


Mgr. Magdaléna Szerdiová

učiteľka angličtiny

 

Viac sa dočítate tu …


Mgr. Lenka Konrádová

vychovávateľka v 1.A

Kladiem si za cieľ výchovu k hodnotám, ktoré mi dávajú zmysel. Aby sa deti dokázali navzájom počúvať a rešpektovať, prejavovať si úctu a aby pochopili, že každý z nich, z nás, je jedinečný originál.

Viac sa dočítate tu …


Mgr. Petra Rybáriková

vychovávateľka v 1.B

Chcem byť správnou motivátorkou  – osobou, ktorá v deťoch vzbudí zvedavosť, záujem a nadšenie z nepoznaného, čím prispejem aj svojou trochou k ich osobnostnému rastu.

Viac sa dočítate tu …


Lucia Svetlik

vychovávateľka v 2.A

Asi najradšej mám rozhovor s deťmi, keď sa môžeme spoznávať  a vybudovať si vzájomnú dôveru. Keď si môžeme s deťmi zaspievať a popritom vytvoriť niečo pekné, jedinečné.

Viac sa dočítate tu …


Mgr. Jana Novysedláková

vychovávateľka v 2.B

Rada pracujem v pohodovej atmosfére, kde máme dostatok času vytvoriť niečo nové, pekné, potešiť sa z toho a popri tom sa rozprávať a spoznávať v tvorivom neporiadku.

Viac sa dočítate tu …


Mgr. Lenka Nemtudová

vychovávateľka v 3.A

Venujem sa budovaniu kritického a kreatívneho myslenia riešenia problémov, lebo aj rozvíjanie týchto kompetencií zabezpečuje deťom šťastnejšiu budúcnosť. Aby vedeli rozoznávať informácie, ktoré im škodia a neprijímali všetko – hlavne z online prostredia.

Viac sa dočítate tu …


Bc. Veronika Gerezdesová

vychovávateľka v 3.B

Som vďačná, že môžem pracovať ako vychovávateľka práve v tejto našej škole. Stále sa chcem posúvať vpred, získavať nové informácie, nápady, inšpirácie.

Viac sa dočítate tu …


Ing. Monika Fibichová

vychovávateľka v 4.A

Mojou srdcovkou je environmentalistika ako taká. Postupom času sa dostáva počuteľne do popredia a som za to rada. Veď nám našu Zem Pán Boh zveril, tak si ju treba chrániť a zveľaďovať.

Viac sa dočítate tu …