PaedDr. Veronika Dropčová, PhD.

riaditeľka školy

Naozaj úprimne túžim v prvom rade po tom, aby sme v škole vychovávali deti, ktoré sú schopné akceptovať iných, uznať svoje omyly, pochváliť sa svojimi talentmi, či argumentovať aj inými slovami ako „to je môj názor“ (ako to v poslednej dobe často vidíme v rôznych diskusiách na internete).

Viac sa dočítate tu … Mgr. Jana Fecková

zástupkyňa riaditeľky školy, triedna učiteľka v 2.A

Hra je veľmi účinná a nenásilná pomôcka vzdelávania.  Žiaci totiž pri hrách zabúdajú na to, že sa vlastne učia a nebrzdí ich to v ich myšlienkových procesoch a rozvíjaní. 

Viac sa dočítate tu …


Mgr. Lenka Motýľová

vedúca vychovávateľka, vychovávateľka v 2.C

S prváčikmi je radosť pracovať, pretože dokážu prejavovať lásku spontánne a majú úprimnú radosť často aj z maličkostí. Niekedy stačí, keď ich len počúvate a ukážete im, že vám záleží na každom z nich. 

Viac sa dočítate tu …


Mgr. Jana Ježišková

triedna učiteľka v 1.A

Učiť som túžila už od základnej školy, môj sen, túžba, poslanie. Deti sú ako bezodný pohár inšpirácie a nekonečnej fantázie s obrovskou chuťou bádať a poznávať.

Viac sa dočítate tu …Mgr. Anna Krišová

vedúca metodického združenia, triedna učiteľka v 2.B

Zbožňujem, keď deti skúmajú, skúšajú a učia sa na chybách. Vedia, že urobiť chybu nie je zlé, ale potrebné k tomu, aby sme sa niečo nové naučili. Že iba spoluprácou vieme z danej aktivity získať oveľa viac, akoby to bolo v prípade jednotlivca. Preto pri svojej práci veľmi často využívam skupinové aktivity.

Viac sa dočítate tu …


Mgr. Katarína Kubáňová

triedna učiteľka v 2.C

Spolu so žiakmi sa snažíme budovať ich lásku k čítaniu a ku knihám, aby to mali v budúcom živote jednoduchšie. Pretože sa stotožňujem s názorom, že ten, kto má rád čítanie  i knihy sa veľa dozvie a potom i veľa vie.

Viac sa dočítate tu …


Mgr. Zuzana Fuleková

triedna učiteľka v 3.A

Predmety sa jednoducho snažím dávať do praxe, t. j. približujem deťom na čo im toto bude, kde to využijú. Postupom času už deti prichádzajú na to aj samostatne a najideálnejšie je to vtedy, keď pochopia, že učiť sa je dôležité pre nich a ako bonus je, že môžu mať z toho radosť a zábavu.

Viac sa dočítate tu …


Mgr. Peter Urban

učiteľ rímskokatolíckeho náboženstva

Učím náboženstvo a snažím sa deťom priblížiť alfu a omegu všetkého – Boha.

Viac sa dočítate tu …


Lucia Svetlik

vychovávateľka v 1.A

Viac sa dočítate tu …


Mgr. Jana Novysedláková

vychovávateľka v 1.B

Rada pracujem v pohodovej atmosfére, kde máme dostatok času vytvoriť niečo nové, pekné, potešiť sa z toho a popri tom sa rozprávať a spoznávať v tvorivom neporiadku.

Viac sa dočítate tu …


Mgr. Lenka Nemtudová

vychovávateľka v 2.A

Venujem sa budovaniu kritického a kreatívneho myslenia riešenia problémov, lebo aj rozvíjanie týchto kompetencií zabezpečuje deťom šťastnejšiu budúcnosť. Aby vedeli rozoznávať informácie, ktoré im škodia a neprijímali všetko – hlavne z online prostredia.

Viac sa dočítate tu …


Mgr. Marcela Sochová

vychovávateľka v 2.B a školská špeciálna pedagogička

Môj cieľ je pomáhať deťom, ktoré majú problémy. Nie je nič horšie, ako zažívať pocity sklamania, neschopnosti, nepotrebnosti a frustrácie. O to horšie, ak to prežíva dieťa a samo nevie, čo je príčinou.

Viac sa dočítate tu …


Mgr. Silvia Galbičková

vychovávateľka v 3.A

Rada hrávam s deťmi hry, kde sa môžu o sebe navzájom viac dozvedieť. Kde sa rozvíja ich empatia. Kde sa učia počúvať sa navzájom, zaujímať sa jeden o druhého.

Viac sa dočítate tu …


Mgr. Žofia Salčáková

asistentka učiteľa

Mám rada situácie, v ktorých sme s učiteľom zohratí a vedieme deti k niečomu novému, často úplnou improvizáciou. 

Viac sa dočítate tu …


Jana Hudáčová

asistentka učiteľa

Najlepšie sa cítim, keď deti príjmu učivo, porozumejú mu a ovládajú ho a zároveň sú spokojné a šťastné. Rovnako sa cítim najlepšie keď viem, že odbremeňujem učiteľa a som jeho pravou rukou. 

Viac sa dočítate tu …