Členmi správnej rady sú delegáti jednotlivých tried Cirkevnej základnej školy sv. Martina vo Hviezdoslavove.


1.A

Zuzana Gyurászová
Lenka Konrádová

1.B

Lukáš Novotný
Zuzana Baďová Ollé

1.C

Petra Jaroszewicz
Patrícia Hrašna

2.A

Paulína Noskovičová
Marek Gabaj