Členmi správnej rady sú rodičia žiakov Cirkevnej spojenej školy sv. Martina vo Hviezdoslavove (z oboch organizačných zložiek).


Predsedníčka OZ:  Petra Jaroszewicz
Podpredsedníčka OZ: Viera Gešová

Správna rada:

  • Zuzana Baďová Ollé
  • Marek Gabaj
  • Zuzana Gyurászová
  • Patrícia Hrašna
  • Lenka Konrádová
  • Petra Jaroszewicz
  • Paulína Noskovičová
  • Lukáš Novotný