https://elt.oup.com/student/letsexplore/?cc=sk&selLanguage=sk

  • sú tu k dispozícii ukážky videí z učebnice od 1. – 4. ročníka
  • piesne, hry, vystrihovačky a slovíčka v obrázkoch
  • dieťa si tu môže precvičovaať všetko potrebné na ANJ

https://elt.oup.com/parents/resources/oxfordparents/?cc=sk&selLanguage=sk

  • Na tejto stránke rodičia žiakov zistia, ako môžu pomôcť svojmu dieťaťu s angličtinou.
  • Nájdu tu množstvo aktivít, ktoré môžu robiť doma alebo pri bežných aktivitách v každodennom živote.
  • Dokonca aj rodič, ktorý vie po anglicky veľmi málo alebo nič, tu nájde návod, ako môže dieťaťu pomôcť.
  • Na webovej stránke je množstvo aktivít a nahrávok, ktoré rodičom ukážu, ako na to.

Štúdie poukazujú na to, že používanie angličtiny mimo triedy skutočne pomáha deťom získať sebadôveru pri používaní jazyka. Ak hovoria anglicky s rodičmi, uvidia, ako sa dá angličtina používať v reálnych situáciách a to môže zvýšiť ich motiváciu. Rodičia môžu pomôcť s precvičovaním príbehov, s pesničkami a slovnou zásobou – všetkého, čo sa žiaci v škole naučili.