Jednorazové poplatky

Učebnice

V úvode šk. roka poprosíme rodičov o príspevok na učebnice vo výške:

  • 30€/žiak prvého ročníka,
  • 26€/žiak druhého a tretieho ročníka.

Všetky potrebné informácie k úhrade tohto príspevku nájdete v Edupage.

Krúžky

  • Ak si Vaše dieťa vyberie jeden krúžok, uhradený bude z tzv. vzdelávacieho poukazu (ten má hodnotu 32€/rok), teda Vy neplatíte nič.
  • Za každý ďalší krúžok, ktorý bude Vaše dieťa navštevovať, je poplatok 32€/rok (splatnosť posunieme na mesiac november, resp. december).
  • Výber krúžkov, úhrady za krúžky – všetko sa dozviete v priebehu septembra (s krúžkami začíname až v októbri).

Pravidelné poplatky

ŠKD

  • 35€/mesačne
  • platba cez edupage (prihlasovacie údaje dostanete v prvý školský deň).

Obedy

Cena jedného obeda pre dieťa

  • bez potravinových alergií je 2,10€,
  • s potravinou alergiou (bezlepková, bezlaktózová strava) je 2,43€.

Obedy budete platiť cez Edupage.