Deti môžu denne stráviť v školskom klube detí 4-5 hodín. Okrem toho, že si spravia domáce úlohy, navštívia záujmové krúžky, hodiny v ZUŠ-ke, pôjdu na prechádzky alebo sa vybláznia na ihrisku v areáli školy, budú stále mať priestor aj na hru priamo v triede. Budeme preto veľmi vďační, ak tento čas podporíte darovaním stolových hier, stavebníc, či iných vhodných hier a hračiek pre deti v tomto veku.

Ak nám chcete darovať hry a hračky do ŠKD, napíšte, prosím, email na lenka.motylova@csshviezdoslavov.sk, dohodneme sa na termíne odovzdania. Ďakujeme! 🙂