Rada školy pri CSŠ sv. Martina má 11 členov, a teda:

 • predseda – Mgr. Robert Masicza, duchovný správca školy, zástupca zriaďovateľa
 • podpredseda – Mgr. Lukáš Novotný, zástupca rodičov
 • Mgr. Terézia Piršelová, zástupkyňa zriaďovateľa
 • Mgr. Klára Sukičová, zástupkyňa zriaďovateľa
 • Ing. Gabriela Józan Horváth, zástupkyňa zriaďovateľa
 • Mgr. Janka Almášiová, zástupkyňa pedagogických zamestnancov za org. zložku CZŠ sv. Martina
 • Mgr. Dominika Račáková, zástupkyňa pedagogických zamestnancov za org. zložku CZUŠ sv. Martina
 • Viktória Kozáriková, zástupkyňa nepedagogických zamestnancov
 • Mgr. art. Petra Jaroszewicz, zástupkyňa rodičov
 • Ing. Katarína Kovaličková, zástupkyňa rodičov
 • Mgr. Marek Gabaj, zástupca rodičov

Štatút rady školy je dostupný na tomto mieste.

Zápisnice zo zasadnutí rady školy sú dostupné k nahliadnutiu u riaditeľky školy.

Ak máte podnety, ktoré chcete adresovať rade školy, resp. ktoré chcete cez radu školy riešiť, kontaktujte, prosíme, zástupcov rodičov (vyššie) cez Edupage.