Pracovná pozícia: vychovávateľka v 3.C a zároveň vedúca vychovávateľka v ŠKD

Email: lenka.motylova@csshviezdoslavov.sk


Ktorej činnosti v ŠKD sa venujem najradšej a prečo?

Moji drobci majú nekonečnú fantáziu, preto by len stavali, skladali, lepili, kreslili… a teda najmä tvorili (alebo ničili 😁), preto mám s nimi najradšej aktivity, kedy pracujú ich rúčky. No a čím viac sa pri tom môžu zašpiniť, tým väčšiu radosť samozrejme z toho majú a vtedy sa snažím na ten neporiadok nepozerať… i tak nepôjdu domov, kým si ho po sebe neupracú 😁.

Kam sa chcem posunúť vo svojom profesijnom živote? Čomu sa chcem venovať viac? Čo z mojej profesie ma najviac zaujíma? 

Neustále hľadám nové nápady na aktivity, či už na internete alebo u kreatívnych a inšpiratívnych kolegov, a tiež efektívnejšie spôsoby ako pochopiť a vyriešiť detské konflikty, keďže to aké je to byť deťmi, žiaľ my dospeláci zabúdame veľmi rýchlo. Poskytnúť pomoc v oblasti výchovy kolegom, deťom, či rodičom v situáciách, ktoré sú pre nich náročnejšie je pre mňa jednou z oblastí, v ktorej vidím priestor pre hlbšiu sebarealizáciu. 

Z môjho súkromia prezradím, že…:

Naozaj nemám rada kytice… sú krásne, ale je mi ľúto tých kvetov, ktoré vlastne umierajú, len aby ma na okamih potešili. Aj vydávať sa asi raz budem s kvetináčom v rukách 😄.

V našej škole je v dnešnej dobe už vzácny a nepísaný benefit, ktorý som dlho hľadala – kolegovia – ktorí za sebou vzájomne stoja a pomáhajú si, urobia kávu, keď počujú zúfalý hlas z vedľajšej triedy, či prekvapia cukríkom na stole, koláčikom v kuchynke alebo úsmevom na tvári… to sú pre mňa veľké drobnosti, ktoré mi tiež pomáhajú v tom, že aj „zlý deň“ môže byť pri jeho zhodnotení krásnym.

Čo mám na svojich žiakoch najradšej?

S deťmi je radosť pracovať, pretože dokážu prejavovať lásku spontánne a majú úprimnú radosť často aj z maličkostí. Niekedy stačí, keď ich len počúvate a ukážete im, že vám záleží na každom z nich. Ak by mal človek očakávanie, že pri takejto práci bude mať v triede ticho a pokoj, zrejme nikdy nepracoval s deťmi 😄. No a niektoré deti podľa mňa chodia do ŠKD, len aby si mohli zjesť olovrant od maminky – či už ho môžu mať, je každodenná otázka hneď po návrate z obeda 😂.