Pracovná pozícia: triedna pani učiteľka v 2.B
Email: adela.sabovargova@csshviezdoslavov.sk


Ktorý predmet učím najradšej a prečo? 

Nemám obľúbený predmet. Mám rada všetky predmety, ktoré učím. Najväčšiu radosť z vyučovania mám však vtedy, keď môžeme spolu s deťmi objavovať nové poznatky hravou a nenásilnou formou…  

Kam sa chcem posunúť vo svojom profesijnom živote? Čomu sa chcem venovať viac? Čo z mojej profesie ma najviac zaujíma?  

Ďalej by som sa chcela vzdelávať v tom, ako pomáhať deťom s poruchami učenia učiť sa tak, aby mali z učenia radosť a nie strach…

Z môjho súkromia prezradím, že…:

Veľmi rada vymýšľam a čítam mojim dvom malým princom rozprávky…

Čo mám na svojich žiakoch najradšej?  

Smiech a úprimnosť. Pretože detský smiech je tá najkrajšia hudba na svete a detská úprimnosť to najčistejšie zrkadlo, v ktorom vidíš skutočnú pravdu…