Cieľom OZ pri škole sv. Martina je zlepšenie materiálnych a finančných podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolských aktivít pre deti z CZŠ sv. Martina.


V školskom roku 2021/2022 sa nám zatiaľ podarilo zorganizovať:

  • 11. 11. 2021 – Deň sv. Martina – podpora pri realizácii rozprávkového predstavenia Danka a Janka (Divadlo na predmestí)
  • 06.12.2021 – Deň sv. Mikuláša – Mikulášske balíčky pre deti
  • 17.12.2021 – Vianoce v CZŠ – 4ks stolových hier, ktoré si deti našli pod Vianočným stromčekom