Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s vyučovaním v našej Cirkevnej základnej umeleckej škole sv. Martina pre školský rok 2022/2023 sú stanovené takto:

  • hudobný odbor: hra na hudobnom nástroji – 25€/mesačne (individuálne hodiny)
  • hudobný odbor: individuálny spev – 25€/mesačne (individuálne hodiny)
  • hudobný odbor: zborový spev – 15€/mesačne (maximálne 20 žiakov v skupine)
  • hudobný odbor: prípravná hudobná výchova – 15€/mesačne (maximálne 8 žiakov v skupine)
  • literárno-dramatický odbor – 15€/mesačne (maximálne 12 žiakov v skupine)

Rodinné balíky:

  • 3 odbory/rodina – zľava 10%
  • 4 odbory/rodina – zľava 20%
  • 5 odborov/rodina – zľava 30%
  • 6 a viac odborov/rodina – podľa dohody