Školský vzdelávací program Cirkevnej základnej školy sv. Martina pre školský rok 2021/2022 bol prerokovaný na pedagogickej rade 31.8.2021.


Školský poriadok Cirkevnej základnej školy sv. Martina pre školský rok 2021/2022 bol prerokovaný na pedagogickej rade 8.11.2021.

  • zmena k predchádzajúcej verzii: budova školy sa uzatvára o 7:55, nie o 8:00 (časť B, článok II, ods. 4)

Školský poriadok Školského klubu detí pri CZŠ sv. Martina pre školský rok 2021/2022 bol prerokovaný na pedagogickej rade 8.11.2021.