Pracovná pozícia: vychovávateľka v 3.A

Email: lenka.nemtudova@csshviezdoslavov.sk


Ktorej činnosti v ŠKD sa venujem najradšej a prečo?

Myslím, že nemám konkrétnu obľúbenú činnosť. Teším sa, keď sa deti tešia. Možno by som vyzdvihla rozhovory, ktoré sú síce v plnom počte detí náročné, ale mnoho dávajú (dúfam, že aj deťom, nielen mne). Učíme sa vzájomnej úcte, učíme sa neskákať si do reči, snažíme sa objavovať, spoznávať, dávať všetkým rovnaký priestor na sebavyjadrenie. Veľmi rada aj s nimi tvorím a vidím tú spokojnosť, keď niečo pekné urobia. Rada ich aj pozorujem pri samostatnej hre a často sa zasmejem ako napodobňujú dospelých a svojím spôsobom mi to otvára oči.

Kam sa chcem posunúť vo svojom profesijnom živote? Čomu sa chcem venovať viac? Čo z mojej profesie ma najviac zaujíma? 

Raz by som chcela byť pani učiteľkou… . Ale dovtedy milujem túto prácu, presne tú, ktorú robím. Byť s deťmi, ukazovať im duchovné hodnoty, a to aké je krásne žiť v Božej prítomnosti. A túto časť by som chcela rozvíjať na prirodzenej úrovni o trocha viac.

Na prednáškach v odbore Vychovávateľstvo nám jeden profesor vravel, že deti dnešnej doby sú veľmi inteligentné a šikovné, ale to nestačí. Výsledkom výchovno-vzdelávacieho procesu nie je len žiak vzdelaný, ale aj dobrý, láskavý, empatický a samozrejme šťastný. To je pre mňa najzaujímavejšie v mojej profesii a tiež najväčšia výzva. Venujem sa tiež budovaniu kritického a kreatívneho myslenia riešenia problémov, lebo aj rozvíjanie týchto kompetencií zabezpečuje deťom šťastnejšiu budúcnosť. Aby vedeli rozoznávať informácie, ktoré im škodia a nepríjimali všetko – hlavne z online prostredia (keďže som vyštudovala marketing a reklamu, o to viac považujem za dôležité vedieť sa pohybovať v kyberpriestore).

Z môjho súkromia prezradím, že…:

Veľmi rada renovujem nábytok. A tiež „škrečkujem“ veci, ktoré sa dajú na niečo použiť (aj starý nábytok „škrečkujem“ 😊). Predstavte si, akú musí mať môj manžel zo mňa radosť 😊.

Čo mám na svojich žiakoch najradšej?  

Vnímavosť, zvedavosť, to že sú tak rozdielni a každý vyniká v niečom inom. Ich láskavosť, to že neodsudzujú. To, že sa ako tím veľmi dopĺňajú. To, že sú vo veku, kedy sa rady objímajú, lebo aj ja sa rada objímam 😊. Ich radosť milujem, ich otvorenosť, nevinnosť, dôveru a aj živosť, ktorú niekedy nemilujem až tak, ako by som chcela 😊. Ja si inú triedu ani neviem predstaviť, každý je proste originál. Viem, že som na správnom mieste, so skvelými deťmi (ktoré majú skvelých rodičov) a úžasnou pani učiteľkou. 😊.