Mgr. Žofia Salčáková

školská špeciálna pedagogička

Mám rada situácie, v ktorých sme s učiteľom zohratí a vedieme deti k niečomu novému, často úplnou improvizáciou. 

Viac sa dočítate tu …


Mgr. Lýdia Žáková

školská psychologička

Prispieť k rovnováhe jednotlivcov a vo vzťahoch ma napĺňa pocitom radosti.

Viac sa dočítate tu …


Jana Hudáčová

asistentka učiteľa v 3.C a 4.A

Najlepšie sa cítim, keď deti príjmu učivo, porozumejú mu a ovládajú ho a zároveň sú spokojné a šťastné. Rovnako sa cítim najlepšie keď viem, že odbremeňujem učiteľa a som jeho pravou rukou. 

Viac sa dočítate tu …


Bc. Lucia Václaviková

asistentka učiteľa v 3.A

Najviac ma momentálne láka venovať sa deťom s poruchami autistického spektra. Sú to podľa mňa veľmi výnimočné deti.

Viac sa dočítate tu …


Mgr. art. Veronika Horváthová

asistentka učiteľa v 1.A a 3.C

… divadlo je pre mňa srdcovou záležitosťou: oblasť, ktorá je ako samotné deti plná improvizácie, tvorivosti a hravosti a vie prepojiť aj zdanlivo neprepojiteľné.

Viac sa dočítate tu …