Začiatok školského roka 2022/2023 je v pondelok 5.9.2022, stretneme sa v jedálni školy o 9,00. Všetky ďalšie informácie doručíme cez Edupage.


Rozvrh hodín

Je dostupný na našej Edupage stránke.


Rodičovské združenia a triedne aktívy:

 • 12.september 2022 19. september 2022 – plenárne rodičovské združenie, triedne aktívy
 • 7. november 2022 – konzultácie
 • 23. január 2023 – konzultácie
 • 17. apríl 2023 – konzultácie
 • 19.jún 2023 – konzultácie

Termíny hodnotiacich pedagogických rád (HPR)

 • 7. november 2022 – HPR za I. štvrťrok
 • 23. január 2023 – HPR za I. polrok
 • 17.apríl 2023 – HPR za III. štvrťrok
 • 19.jún 2023 – HPR za II. polrok

Duchovné obnovy pre zamestnancov školy

Duchovné obnovy budú zatiaľ organizované iba pre zamestnancov školy, spravidla o 16,15. Preto Vás prosíme, aby ste si v tieto dni vyzdvihli deti z ŠKD najneskôr o 16,10. Za ústretovosť ďakujeme!

 • 7.september 2022
 • 20.december 2022
 • 16.marec 2023
 • 29.máj 2023

Sväté omše

 • 7. október 2022 (prvý piatok v mesiaci)
 • 4. november 2022 (prvý piatok v mesiaci)
 • 11. november 2022 (Sviatok sv. Martina, patróna našej školy)
 • 2. december 2022 (prvý piatok v mesiaci)
 • 8. december 2022 (Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie)
 • 3. február 2023 (prvý piatok v mesiaci)
 • 3. marec 2023 (prvý piatok v mesiaci)
 • 5. máj 2023 (prvý piatok v mesiaci)
 • 18. máj 2023 (Sviatok Nanebovstúpenie Pána)
 • 2. jún 2023 (prvý piatok v mesiaci)
 • 8. jún 2023 (Sviatok Božie Telo)
 • 29. jún 2023 (Sviatok sv. Petra a Pavla, TeDeum)

Prázdniny

 • 28. október 2022 – 31.október 2022 – jesenné prázdniny, začiatok vyučovania po prázdninách 2.11.2022
 • 23.12.2022 – 5.1.2023 – vianočné prázdniny, začiatok vyučovania po prázdninách 9.1.2023
 • 20.2.2023 – 24.2.2023 – jarné prázdniny, začiatok vyučovania po prázdninách 27.2.2023
 • 6.4.2023 – 11.4.2023 – veľkonočné prázdniny, začiatok vyučovania po prázdninách 12.4.2023
 • 1.7.2023 – 31.8.2023 – letné prázdniny, začiatok vyučovania po prázdninách 4.9.2023