Pracovná pozícia: riaditeľka školy a učiteľka informatiky

Email: veronika.dropcova@csshviezdoslavov.sk


Ktorý predmet učím najradšej a prečo? 

Mám aprobáciu na vyučovanie matematiky a informatiky, v našej škole sa venujem informatike (tej sa venujem od vysokej školy). V rámci doktorandského štúdia som učila aj na vysokej škole, neskôr som niekoľko rokov pôsobila na strednej škole a teraz učím trpaslíkov :-). Je to veľká zmena, no je to aj vskutku zaujímavé. Deti sa učia algoritmicky = v krokoch, v postupoch – myslieť, diskutujú o rôznych správnych riešeniach, hľadajú najkratšie, najdlhšie, najjednoduchšie, najkomplikovanejšie cesty… A tisíckrát zažívajú AHA-okamih spojený s pocitom úspechu. A keď sú úspešní oni, môžem z hodiny odísť s pocitom úspechu i ja.

Kam sa chcem posunúť vo svojom profesijnom živote? Čomu sa chcem venovať viac? Čo z mojej profesie ma najviac zaujíma? 

Profesijný rozvoj momentálne orientujem na funkčnú časť mojej pracovnej náplne, učím sa zvládať časovo i personálne náročné a stresujúce situácie, ktorých naozaj nie je málo. V oblasti výchovy a vzdelávania ma zaujímajú postupy, ktoré učia našich „malých ľudí“ rásť do „ľudí veľkých, zodpovedných, empatických a so zdravým egom“. Naozaj úprimne túžim v prvom rade po tom, aby sme v škole vychovávali deti, ktoré sú schopné akceptovať iných, uznať svoje omyly, pochváliť sa svojimi talentmi, či argumentovať aj inými slovami ako „to je môj názor“ (ako to v poslednej dobe často vidíme v rôznych diskusiách na internete).

Z môjho súkromia prezradím, že…:

Mám dve malé deti, dcérka mala pri otvorení školy sotva 2,5 roka a syn štyri. A tiež mám skvelého manžela. A veľa nápadov, ktoré spolu realizujeme. 🙂

Čo mám na svojich žiakoch najradšej? 

Objímanie. To sa na vyšších stupňoch škôl nerobí, o to vzácnejšie mi je to tu. 🙂 A tiež ich fantáziu a chuť do hry.