Pracovná pozícia: triedna učiteľka v 2.A

Email: jana.jeziskova@csshviezdoslavov.sk


Ktorý predmet učím najradšej a prečo? 

Nemôžem celkom povedať, ktorý predmet mám najradšej. Všetky predmety vnímam ako časti jedného celku, navzájom prepojené a ovplyvňujúce sa. Ale asi mám skôr obdobia, kedy v rámci niektorého predmetu niečo nové objavujem, pre niečo sa nadchnem. V minulosti to bola Hejného matematika, som jej veľkým nadšencom a mnohé jej princípy využívam v rámci ostatných predmetov. V súčasnosti nachádzam potešenie v poznávaní histórie a jej zapájanie do vyučovania. Tak sa stane, že pri zavádzaní nového písmenka u prváčikoch spoznávame pravek a mamuty, kreslíme na výtvarnej výchove jaskynné maľby, či na hudobnej výchove počúvame príjemné tóny klasickej hudby.

Kam sa chcem posunúť vo svojom profesijnom živote? Čomu sa chcem venovať viac? Čo z mojej profesie ma najviac zaujíma?  

Naďalej sa chcem vzdelávať, posúvať vo svojom poslaní. Viac by som sa chcela venovať charakterovému vzdelávaniu.

Z môjho súkromia prezradím, že…:

milujem knihy, najmä detské a prírodu. A tiež milujem spoločenské hry, rada ich aj vymýšľam.

Čo mám na svojich žiakoch najradšej?  

Ako som už spomínala, obdivujem ich nekonečnú fantáziu a chuť bádať a poznávať. Ako dokážu o veciach myslieť a zdanlivé maličkosti premeniť na zázraky.