Tu nájdete všetko potrebné pred spustením prvého školského roka.


Aké pomôcky máme deťom kúpiť?

Nech sa páči – zoznam pre prvákov a zoznam pre druhákov. 😉


Nie sme katolíci. Je to problém?

Z našej strany rozhodne nie je. Hlásia sa k nám deti aj z iných kresťanských cirkví, resp. aj deti bez vierovyznania. Tak, ako sa tešíme deťom z kresťanských rodín, tešíme sa aj deťom z rodín, ktoré im zápisom do našej školy dávajú možnosť prijať kresťanskú vieru.


Sme z inej obce. Je možné umiestniť naše dieťa do triedy s deťmi z tej istej obce?

Áno, samozrejme, taký máme plán. Veríme, že vám to „zjednoduší“ život pri logistike, zdieľaní úloh v prípade choroby, ale aj pri trávení voľného času s kamarátmi zo školy (aj napriek škole v inej obci budú mať Vaše deti spolužiakov v obci, kde bývajú).


Ak bude naše dieťa navštevovať základnú školu a tiež základnú umeleckú školu, ktorá tu vzniká, bude nás to nejako logisticky zaťažovať?

Nie, po dieťa si do ŠKD (školského klubu detí) príde učiteľ zo ZUŠ, a po skončení vyučovania v ZUŠ ho odvedie opäť do ZUŠ.


Bude škola plnoorganizovaná (1.-9.ročník)?

Áno. Druháci prijatí do školského roka 2021/2022 budú raz našimi prvými deviatakmi (teda budú vždy „najstaršími žiakmi“ v škole).


Bude v jedálni v ponuke aj jedlo pre alergikov (bezlaktózové, bezlepkové)?

Áno.


V akých hodinách bude otvorený školský klub detí?

Ráno od 6.30 do 7.45 a poobede po skončení vyučovania do 17.30.


Aké krúžky otvoríte?

Ponuka je veru rozmanitá, viac sa dočítate v sekcii Krúžky.


Plánujete zapojiť moderné trendy vo vyučovaní na prvom stupni?

Hejného matematika, Comenia Script, či informatická výchova už od prvého ročníka. To všetko u nás nájdete. 🙂


Je možnosť zapísať k vám dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?

Príďte, porozprávame sa a urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby to možné bolo.


Koľko tried otvoríme v prvom roku?

Otvoríme 4 triedy, pričom existujú dve možnosti:

  • dve triedy v prvom ročníku a dve triedy v druhom ročníku
  • alebo tri triedy v prvom ročníku a jednu triedu v druhom ročníku

Rozhodnutie, ktorou cestou sa vydáme, príjmeme až po zápise, resp. zozbieraní žiadostí o prestup do našej školy, teda koncom apríla 2021.


Online stretnutie s rodičmi

20.marca 2021 o 16,00 sa uskutoční online stretnutie s rodičmi, všetky potrebné informácie nájdete priamo na tomto odkaze.


Pre koho je škola vlastne určená?

Pre všetky deti z Hviezdoslavova a okolia, bez ohľadu na ich vierovyznanie. Ale

  • v prvom rade budeme prijímať deti s trvalým pobytom vo Hviezdoslavove bez ohľadu na ich príslušnosť/nepríslušnosť k cirkvi;
  • v prípade nenaplnenia kapacít potom radi privítame aj deti s trvalým pobytom inde.

Rodičia pri zápise vyjadria svoj súhlas s kresťanským smerovaním školy.


Bude katolícke náboženstvo povinným predmetom?

Áno, bude. Škola je cirkevná – katolícka, takýto postup nie je ničím neštandardným.