Otázky a odpovede postupne dopĺňame.


Kedy a ako bude prebiehať zápis do základnej školy?

Všetky informácie k zápisu nájdete v časti Zápis detí do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024.


Ako môžeme dieťa „dostať“ do ZUŠky?

Tak, že prídete na prijímačky, ktoré budú v druhej polovici mája, resp. začiatkom júna. Informácie budú aj na hlavnej stránke našej školy, sledujte teda náš web.


Môžeme sa pred zápisom do ZŠ stretnúť osobne?

Je nám to ľúto, no po nie iba pozitívnych skúsenostiach z minulého roka sme sa rozhodli žiadostiam o osobné stretnutia týkajúcich sa zápisu detí do školy nevyhovieť. Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe a všetky ďalšie otázky Vám radi zodpovieme priamo počas zápisu.


Má naše dieťa pri zápise do prvého ročníka mať absolvovaný test školskej zrelosti?

Zákonne to od Vás nemôžeme vyžadovať, no ozaj Vám to odporúčame. Viac k školskej zrelosti si môžete prečítať tu: Aký by mal byť budúci prvák? – Cirkevná spojená škola sv. Martina (csshviezdoslavov.sk).


Robíte deň otvorených dverí?

Zatiaľ takéto ambície nemáme, nakoľko prezentáciu školy, metód a prístupov máme pripravenú priamo počas zápisu.


Aké pomôcky máme deťom kúpiť?

Nech sa páči – zoznam pre prvákov a zoznam pre druhákov. 😉


Nie sme katolíci. Je to problém?

Z našej strany rozhodne nie je. Hlásia sa k nám deti aj z iných kresťanských cirkví, resp. aj deti bez vierovyznania. Tak, ako sa tešíme deťom z kresťanských rodín, tešíme sa aj deťom z rodín, ktoré im zápisom do našej školy dávajú možnosť prijať kresťanskú vieru.


Sme z inej obce. Je možné umiestniť naše dieťa do triedy s deťmi z tej istej obce?

Áno, samozrejme, taký máme plán. Veríme, že vám to „zjednoduší“ život pri logistike, zdieľaní úloh v prípade choroby, ale aj pri trávení voľného času s kamarátmi zo školy (aj napriek škole v inej obci budú mať Vaše deti spolužiakov v obci, kde bývajú).


Ak bude naše dieťa navštevovať základnú školu a tiež základnú umeleckú školu, ktorá tu vzniká, bude nás to nejako logisticky zaťažovať?

Nie, po dieťa si do ŠKD (školského klubu detí) príde učiteľ zo ZUŠ, a po skončení vyučovania v ZUŠ ho odvedie opäť do ŠKD.


Bude škola plnoorganizovaná (1.-9.ročník)?

Áno. Druháci prijatí do školy v školskom roku 2021/2022 budú raz našimi prvými deviatakmi (teda budú vždy „najstaršími žiakmi“ v škole).


Bude v jedálni v ponuke aj jedlo pre alergikov (bezlaktózové, bezlepkové)?

Áno.


V akých hodinách bude otvorený školský klub detí?

Ráno od 6.30 do 7.45 a poobede po skončení vyučovania do 17.30.


Aké krúžky otvoríte?

Ponuka je veru rozmanitá, viac sa dočítate v sekcii Krúžky.


Plánujete zapojiť moderné trendy vo vyučovaní na prvom stupni?

Hejného matematika, Comenia Script, či informatická výchova už od prvého ročníka. To všetko u nás nájdete. 🙂


Je možnosť zapísať k vám dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?

Príďte, porozprávame sa a urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby to možné bolo.


Bude katolícke náboženstvo povinným predmetom?

Áno, bude. Škola je cirkevná – katolícka, takýto postup nie je ničím neštandardným.