Pracovná pozícia: triedna učiteľka v 3.A a zástupkyňa riaditeľky školy

E-mail: jana.feckova@csshviezdoslavov.sk


Ktorý predmet učím najradšej a prečo?  

Najradšej učím matematiku a telesnú výchovu. Dôvod prečo ich rada učím je taký, že mám rada hry  a tvorivé myslenie. Hra je veľmi účinná a nenásilná pomôcka vzdelávania.  Žiaci totiž pri hrách zabúdajú na to, že sa vlastne učia a nebrzdí ich to v ich myšlienkových procesoch a rozvíjaní. 

Kam sa chcem posunúť vo svojom profesijnom živote? Čomu sa chcem venovať viac? Čo z mojej profesie ma najviac zaujíma?  

Momentálne som sa dostala na pozíciu, ktorá je pre mňa poctou a veľkou výzvou. Byť dobrou zástupkyňou  a pomáhať maximálne svojej pani riaditeľke, ktorá si myslím má rovnako, ak nie viac rada túto školu a snaží sa naplniť všetky očakávania tejto inštitúcie. Robiť svoju prácu s láskou, poslaním a radosťou. Určite sa chcem však rozvíjať a napredovať po všetkých stránkach, čiže ďalej chodiť na vzdelávanie, ktoré budem pri svojej funkcii potrebovať. 

Z môjho súkromia prezradím, že…:

Veľmi rada čítam literatúru z rôznej oblasti hlavne zameranú na rôzne poruchy učenia a tým si chcem zlepšiť nielen obzor, ale hlavne sa vedieť pripraviť   na vyučovanie v prípade, ak mám v triede takéto dieťa. Mám veľmi rada šport – hrala som päť rokov hádzanú a mám aj rôzne certifikáty z oblasti športu – kurz plávania, kurz minitenisu, netradičné náčinie a pod. Zároveň mám aj trénerský kurz a rozhodcovský kurz  z oblasti netradičného skákania cez švihadlo – takz. ropeskipping. Hejného metóda ma tak nadchla, že aj matematika sa stala mojou záľubou.  Hlavne si veľmi rada vyrábam rôzne pomôcky na hodiny matematiky a zároveň ich využívam  aj na iných hodinách, keďže pomôcky sú rôznorodé. 

Čo mám na svojich žiakoch najradšej?   

Na svojich žiakoch mám najradšej ich kreativitu, detskú fantáziu a ich nadšenie pre nové veci-hry. Ich hravosť a pocit, že ste pre nich dôležitá, niekedy ako ich mama.