PaedDr. Veronika Dropčová, PhD.

riaditeľka školy

Naozaj úprimne túžim v prvom rade po tom, aby sme v škole vychovávali deti, ktoré sú schopné akceptovať iných, uznať svoje omyly, pochváliť sa svojimi talentmi, či argumentovať aj inými slovami ako „to je môj názor“ (ako to v poslednej dobe často vidíme v rôznych diskusiách na internete).

Viac sa dočítate tu … 


Mgr. art. Ján Dúbravský

zástupca riaditeľky školy a učiteľ hudobnej náuky a učiteľ hry na gitare

… ak sa chcem v niečom stále zdokonaľovať, je to priestor na komunikáciu so žiakom práve pre moment vzájomnej inšpirácie, pretože aj žiak môže veľmi inšpirovať žiaka (a mnohokrát sa tak aj deje)…

 

Viac sa dočítate tu …


Monika Ďuga

učiteľka hry na klavír

 

Viac sa dočítate tu …


Mgr. art. Mária Dúbravská

učiteľka v literárnom-dramatickom odbore

Vždy je to radosť zo spoločného vytvárania umeleckého diela. 

 

Viac sa dočítate tu …Mgr. Michal Mikušiak

učiteľ hry na flautu a trúbku

Práca s deťmi je vo všetkom výnimočná a každý učiteľ vie, že pri učení sa tiež zdokonaľuje. Je to obojstranne výhodná spolupráca, ktorá môže priniesť výnimočné „hudobné“ priateľstvá na celý život. 

Viac sa dočítate tu …


Ing. Adam Machač

učiteľ hry na husliach

Viac sa dočítate tu …


Mariia Lushchyk

učiteľka hry na klavír, korepetítorka

Viac sa dočítate tu …Mgr. art. Martina Lisá

učiteľka hry na klavír

Viac sa dočítate tu …