Vitajte u nás!

V našej novej – teraz už Cirkevnej spojenej škole sv. Martina vo Hviezdoslavove!

Od 1.januára 2022 dochádza k spojeniu dvoch škôl, ktoré tu v septembri 2021 začali plniť svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť, a to Cirkevnej základnej školy sv. Martina a Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Martina. Nová – spojená škola – tak bude mať tieto dve organizačné zložky, pričom naďalej pokračuje i činnosť Školského klubu detí a Školskej jedálne ako súčastí spojenej školy.

Zmenili sme doménu, už nie sme czshviezdoslavov.sk, ale csshviezdoslavov.sk. Zmení sa i odkaz na edupage – bude to csshviezdoslavov.edupage.org a v priebehu najbližších dní dôjde k podobnej zmene vo všetkých ďalších internetových službách, ktoré používame (maily, facebook, youtube).

Náš skvelý tím pedagógov tvorený štvoricou pani učiteliek, pánom učiteľom náboženstva, štyrmi pani vychovávateľkami, jedným pánom vychovávateľom/asistentom učiteľa a ďalšou asistentkou učiteľa budeme v najbližších mesiacoch rozširovať. Informácie o voľných pracovných miestach zverejníme vo februári 2022.

A špeciality našej základnej školy? Nielenže podporujeme oblasť duchovného rozvoja vašich detí (a to rôznymi aktivitami naprieč celým školským rokom), rozširujeme aj výučbu jazykov (angličtina už od prvého ročníka, taliančina ako krúžok), matematiku  vyučujeme výlučne Hejného metódou a prváci sa u nás učia písať fontom ComeniaScript, ale od prvého ročníka majú naši žiaci aj odborne vedenú informatiku.

Naša základná umelecká škola ponúka výučbu vo viacerých hudobných odboroch (klavír, gitara, trúbka, flauta, husle, organ) a v literárno-dramatickom odbore. Od septembra sa táto ponuka – veríme – rozšíri o ďalší odbor, to si ale zatiaľ nechávame ako prekvapenie. 🙂

87

žiakov v CZŠ

71

žiakov v CZUŠ

48

prvákov plánujeme prijať

7

nových zamestnancov hľadáme

Projekty

Naša škola je v školskom roku 2021/2022 zapojená do týchto projektov, programov, výziev a grantov:

 


Spolu múdrejší 3 – výzva MŠVVaŠ, ktorá je financovaná z iných zdrojov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.


Mliečny program – spolupráca s Organika s r.o.


Spolu múdrejší 2 – výzva MŠVVaŠ, ktorá je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR.


Školské ovocie – spolupráca s Boni Fructi, s r.o.


Tréneri v škole – program je pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport, s podporou MŠVVaŠ SR.


SPPravme to – grantový program Nadácie SPP.


Eko Alarm – separovanie odpadu.

Najnovšie články

Informácie o všetkých novinkách nájdete práve tu.