Vitajte u nás!

V našej Cirkevnej spojenej škole sv. Martina vo Hviezdoslavove!

Od 1.januára 2022 došlo k spojeniu dvoch škôl, ktoré tu v septembri 2021 začali plniť svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť, a to Cirkevnej základnej školy sv. Martina a Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Martina. Nová – spojená škola – tak bude mať tieto dve organizačné zložky, pričom naďalej pokračuje i činnosť Školského klubu detí a Školskej jedálne ako súčastí spojenej školy.

Náš skvelý tím pedagógov budeme v najbližších rokoch vždy rozširovať. Informácie o voľných pracovných miestach zverejňujeme spravidla začiatkom kalendárneho roka.

A špeciality našej základnej školy? Nielenže podporujeme oblasť duchovného rozvoja vašich detí (a to rôznymi aktivitami naprieč celým školským rokom), aktívne sa začíname zameriavať na charakterové vzdelávanie našich detí, rozširujeme aj výučbu jazykov (angličtina už od prvého ročníka, taliančina ako krúžok), matematiku  vyučujeme výlučne Hejného metódou a prváci sa u nás učia písať fontom ComeniaScript, ale od prvého ročníka majú naši žiaci aj odborne vedenú informatiku.

Naša základná umelecká škola ponúka výučbu vo viacerých hudobných odboroch (klavír, gitara, trúbka, flauta, husle, spev) a v literárno-dramatickom odbore.


Sv. Martin sa narodil v Rímskej ríši – na území dnešného Maďarska – a to do rodiny, ktorá sa od kresťanstva dištancovala. Počas svojho života pôsobil v Taliansku, Nemecku, i vo Francúzsku a to najmä ako vojak – keďže na prianie svojho otca vstúpil do vojska, aj keď to nebolo to, po čom on sám túžil – a teda stať sa kresťanom.

Nebol však surovým vojakom typickým pre tú dobu, aj v svojej práci bol známy príkladným kresťanským životom, za ktorý bol neraz svojimi kolegami – vojakmi vysmiaty. V istej chvíli svojho života sa kresťanom naozaj stal, a to i napriek vôli svojho otca a odišiel žiť do pustovne, aby v samote a tichu slúžil Bohu. Stal sa však vzorom pre iných ľudí, ktorí ho začali nasledovať a túžili po tom, aby bol ich biskupom. Aj keď sa pôvodne bránil, nakoniec privolil a bol vysvätený v Tours.

O sv. Martinovi sú známe viaceré legendy – ako sa podelil s chudákom o svoj plášť, ako ho husi prezradili svojim gáganím. A ako je s Martinom spojená naša škola?

V radoch našich zamestnancov, ale i žiakov sú rôzne príbehy. Máme tu osobu, ktorá sledovala vôľu svojho otca a študovala niečo, čo s tým, čomu sa venuje teraz, nemá nič spoločné, no neskôr sa predsa len odhodlala venovať sa vysnívanému štúdiu a dnes patrí k našim pedagógom. Máme žiačku, ktorá nepochádza z kresťansky založenej rodiny, no citlivo vnímame, že chce byť živou súčasťou kresťanského spoločenstva. Máme žiaka, ktorý prvým dojmom pôsobil ako tichý a nenápadný člen akéhokoľvek kolektívu, no práve touto svojou črtou k sebe láka ľudí a tak ich učí láskavému a pokojnému správaniu.

Nemáme jedného medzi nami, kto by bol ako sv. Martin, ale spolu – v mnohých momentoch – kopírujeme jeho život. A sme tu jeden za druhého vďační.


V školskom roku prebiehali v škole dve školské súťaže: Školská environmentálna súťaž a súťaž o Cenu riaditeľky školy. Prečítajte si o nich viac! 🙂

Okrem toho sme organizovali denný tábor V krajine zázrakov, video si môžete pozrieť nižšie.

197

žiakov v CZŠ

145

žiakov v CZUŠ

39

zamestnancov

Kalendár udalostí CSŠ sv. Martina

Udalosti v mesiaci apríl 2024

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
1. apríla 2024
2. apríla 2024
3. apríla 2024
4. apríla 2024
5. apríla 2024
6. apríla 2024
7. apríla 2024
8. apríla 2024(1 event)

10:55: Korčuliarsky výcvik pre druhákov


8. apríla 2024 12. apríla 2024

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041
9. apríla 2024(1 event)

10:55: Korčuliarsky výcvik pre druhákov


8. apríla 2024 12. apríla 2024

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041
10. apríla 2024(2 events)

10:55: Korčuliarsky výcvik pre druhákov


8. apríla 2024 12. apríla 2024

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041

Celý deň: Dopravné ihrisko

Celý deň
10. apríla 2024

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041
11. apríla 2024(1 event)

10:55: Korčuliarsky výcvik pre druhákov


8. apríla 2024 12. apríla 2024

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041
12. apríla 2024(1 event)

10:55: Korčuliarsky výcvik pre druhákov


8. apríla 2024 12. apríla 2024

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041
13. apríla 2024
14. apríla 2024
15. apríla 2024(1 event)

Celý deň: Zápis detí do 1. ročníka CZŠ sv. Martina

Celý deň
15. apríla 2024 20. apríla 2024

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041
16. apríla 2024(1 event)

Celý deň: Zápis detí do 1. ročníka CZŠ sv. Martina

Celý deň
15. apríla 2024 20. apríla 2024

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041
17. apríla 2024(1 event)

Celý deň: Zápis detí do 1. ročníka CZŠ sv. Martina

Celý deň
15. apríla 2024 20. apríla 2024

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041
18. apríla 2024(2 events)

Celý deň: Zápis detí do 1. ročníka CZŠ sv. Martina

Celý deň
15. apríla 2024 20. apríla 2024

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041

7:15: Deň narcisov 2024


18. apríla 2024

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041
19. apríla 2024(1 event)

Celý deň: Zápis detí do 1. ročníka CZŠ sv. Martina

Celý deň
15. apríla 2024 20. apríla 2024

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041
20. apríla 2024(1 event)

Celý deň: Zápis detí do 1. ročníka CZŠ sv. Martina

Celý deň
15. apríla 2024 20. apríla 2024

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041
21. apríla 2024
22. apríla 2024
23. apríla 2024
24. apríla 2024
25. apríla 2024
26. apríla 2024
27. apríla 2024
28. apríla 2024
29. apríla 2024(1 event)

17:00: Interný koncert - p. uč. Račáková - POP hudba


29. apríla 2024

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041
30. apríla 2024
1. mája 2024
2. mája 2024(1 event)

8:00: Fotenie žiakov


2. mája 2024

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041
3. mája 2024(1 event)

8:00: Sv. omša - prvý piatok


3. mája 2024

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041
4. mája 2024
5. mája 2024

Projekty

Naša škola je v školskom roku 2023/2024 zapojená do týchto projektov, programov, výziev a grantov:


 

Názov príjemcu: Cirkevná spojená škola sv. Martina, Školská 1661/4, Hviezdoslavov

Názov projektu: We love NATURE!

Výška poskytnutej dotácie: 43 093€

Rok poskytnutia dotácie: 2022

Tento projekt bol zrealizovaný s podporou Environmentálneho fondu.


Mliečny program – spolupráca s Organika s r.o.


Školské ovocie – spolupráca s Boni Fructi, s r.o.


Tréneri v škole – program je pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport, s podporou MŠVVaŠ SR.


Dajme spolu gól – program je pod záštitou Slovenského futbalového zväzu. 


Po škole s McDonald’s Cupom – program je pod záštitou Slovenského futbalového zväzu. 


Permakultúrou k udržateľnosti – projekt, s ktorým sme ako žiadatelia uspeli v zamestnaneckej grantovej výzve Nadácie Slovenskej sporiteľne a získali sme naň 5000€. Podrobnejšie informácie prinesieme počas i po jeho realizácii.


Čerstvé hlavičky – program je pod záštitou spoločnosti Kaufland, s.r.o.


Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3  program je pod záštitou NIVAM, vďaka tomuto projektu máme školskú špeciálnu pedagogičku a dve asistentky.