V hudobnom odbore budeme ponúkať zameranie na:

  • hru na flaute,
  • hru na husliach,
  • hru na gitare,
  • hru na klavíri,
  • hru na trúbke,
  • hru na cimbale,
  • sólový spev,
  • zborový spev.

Samozrejmou súčasťou štúdia hudby je navštevovanie pridružených predmetov (hudobná náuka, komorná hra, príprava na súborovú hru a pod.).

Adepti akéhokoľvek umeleckého odboru majú vo všeobecnosti viac rozšírené videnie sveta tak v inteligenčnej, ako aj v emocionálnej oblasti. Nehovoriac o radosti, ktorú spôsobuje radosť hry či už sebe samému alebo blízkym.