V hudobnom odbore budeme ponúkať vyučovanie hry na:

  • flaute
  • husliach
  • gitare
  • klavíri
  • trúbke
  • organe

Samozrejmou súčasťou štúdia hudby je navštevovanie pridružených predmetov (hudobná náuka, komorná hra, príprava na súborovú hru a pod.).

Žiaci, ktorí navštevujú hru na melodickom (neharmonickom) nástroji (napr. flauta, husle) budú mať možnosť navštevovať aj hodiny nepovinného klavíra, čím docielime rozvíjanie ich harmonického cítenia a myslenia.

Adepti akéhokoľvek umeleckého odboru majú vo všeobecnosti viac rozšírené videnie sveta tak v inteligenčnej, ako aj v emocionálnej oblasti. Nehovoriac o radosti, ktorú spôsobuje radosť hry či už sebe samému alebo blízkym.