Školský vzdelávací program Cirkevnej základnej školy sv. Martina pre školský rok 2021/2022 bol prerokovaný na pedagogickej rade 10.1.2022.


Školský poriadok Cirkevnej základnej školy sv. Martina pre školský rok 2021/2022 bol opätovne prerokovaný na pedagogickej rade 2.5.2022.

  • zmeny k predchádzajúcej verzii:
    • žiakovi nie je dovolené počas výchovno-vzdelávacieho procesu v škole, v ŠKD aj mimo areálu školy používať mobilný telefón, smart hodinky, rôzne hudobné nosiče a prehrávače, či iné digitálne technológie podobného charakteru (časť A, sekcia III., ods. 3, bod g)
    • žiakovi nie je dovolené nosiť do školy hračky, či masky (v čase, keď nemáme karneval a podobné akcie, kde sa masky vyžadujú) (časť A, sekcia III., ods. 3, bod j)
    • Počas vyučovacích hodín  je zakázané používať mobilné telefóny a iné digitálne zariadenia určené na komunikáciu. Takéto zariadenie musí byť vypnuté (resp. uvedené do tichého režimu) a odložené v skrinke dieťaťa. (časť B, sekcia III, ods. 13)

Školský poriadok Školského klubu detí pri CZŠ sv. Martina pre školský rok 2021/2022 bol prerokovaný na pedagogickej rade 8.11.2021.