Rodičovské združenia a triedne aktívy:

 • 20.september 2021 – plenárne rodičovské združenie, triedne aktívy
 • 8. november 2021 – konzultácie
 • 24. január 2022 – konzultácie
 • 11. apríl 2022 – konzultácie
 • 27.jún 2022 – konzultácie

Termíny hodnotiacich pedagogických rád (HPR)

 • 8. november 2021 – HPR za I. štvrťrok
 • 24. január 2022 – HPR za I. polrok
 • 11.apríl 2022 – HPR za III. štvrťrok
 • 27.jún 2022 – HPR za II. polrok

Prázdniny

 • 28. október 2021 – 29.október 2021 – jesenné prázdniny, začiatok vyučovania po prázdninách 2.11.2021
 • 20.12.2021 – 7.1.2022 – vianočné prázdniny, začiatok vyučovania po prázdninách 10.1.2021
 • 4.2.2022 – polročné prázdniny, začiatok vyučovania po prázdninách 7.2.2022
 • 28.2.2022 – 4.3.2022 – jarné prázdniny, začiatok vyučovania po prázdninách 7.3.2022
 • 14.4.2022 – 19.4.2022 – veľkonočné prázdniny, začiatok vyučovania po prázdninách 20.4.2022
 • 1.7.2022 – 2.9.2022 – letné prázdniny, začiatok vyučovania po prázdninách 5.9.2022