Začiatok školského roka 2023/2024 je v pondelok 4.9.2023, stretneme sa v jedálni školy o 8,30. Všetky ďalšie informácie doručíme cez Edupage.


Rozvrh hodín

Je dostupný na našej Edupage stránke.


Rodičovské združenia a triedne aktívy:

 • 12.september 2023  – plenárne rodičovské združenie, triedne aktívy
 • 6. november 2023 – konzultácie
 • 22. január 2024 – konzultácie
 • 16. apríl 2024 – konzultácie
 • 18.jún 2024 – konzultácie

Termíny hodnotiacich pedagogických rád (HPR)

 • 6. november 2023 – HPR za I. štvrťrok
 • 22. január 2024 – HPR za I. polrok
 • 16.apríl 2024 – HPR za III. štvrťrok
 • 18.jún 2024 – HPR za II. polrok

Duchovné obnovy pre zamestnancov školy

Duchovné obnovy budú zatiaľ organizované iba pre zamestnancov školy, spravidla o 16,15. Preto Vás prosíme, aby ste si v tieto dni vyzdvihli deti z ŠKD najneskôr o 16,10. Za ústretovosť ďakujeme!

 • 24.8.2023 – púť do Mariánky
 • 21.12.2023
 • 20.3.2024
 • 4.6.2024

Sväté omše

 • 4.september 2023 (Veni Sancte)
 • 6. október 2023 (sv. omša – prvý piatok v mesiaci)
 • 2. november 2023 (spoločná modlitba na cintoríne – Pamiatka zosnulých)
 • 10. november 2023 (Sviatok sv. Martina, patróna našej školy)
 • 8. december 2022 (Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie)
 • 2. február 2024 (prvý piatok v mesiaci)
 • 14. február 2024 (bohoslužba slova – Popolcova streda)
 • 1. marec 2024 (prvý piatok v mesiaci)
 • 27.marec 2024 (Krížová cesta)
 • 5. apríl 2024 (prvý piatok v mesiaci)
 • 3. máj 2024 (prvý piatok v mesiaci)
 • 9. máj 2024 (Sviatok Nanebovstúpenie Pána)
 • 30. máj 2024 (Sviatok Božie Telo)
 • 7. jún 2024 (prvý piatok v mesiaci)
 • 28. jún 2024 (TeDeum)

Prázdniny

 • 30. október 2023 – 31.október 2023 – jesenné prázdniny, začiatok vyučovania po prázdninách 2.11.2023
 • 23.12.2023 – 7.1.2024 – vianočné prázdniny, začiatok vyučovania po prázdninách 8.1.2024
 • 4.3.2024 – 8.3.2024 – jarné prázdniny, začiatok vyučovania po prázdninách 11.3.2024
 • 28.3.2024 – 2.4.2024 – veľkonočné prázdniny, začiatok vyučovania po prázdninách 3.4.2024
 • 1.7.2024 – 31.8.2024 – letné prázdniny, začiatok vyučovania po prázdninách 2.9.2024