https://www.matika.in/sk/

  • úlohy z Hejného matematiky 

https://www.zlatka.in/sk/

  • rozvoj finančnej gramotnosti 

https://matemag.sk/

  • aplikácia, ktorej skúšobná verzia je stiahnuteľná do mobilu zadarmo, základ tvorí Hejného matematika 

http://delmat.org/#

  • možnosť riešiť rôzne úlohy z viacerých matematických oblastí pre 1.st. ZŠ 

https://collboard.com/

  • tabuľa, kde je možnosť vybrať aj prostredie Hejného matematiky, využiteľné najmä v prípade, že nemáte k dispozícii pomôcky z Hejného matematiky 

www.kozmix.sk  

www.indicia.sk 

  • veľmi dobrá stránka, ktorá informuje nielen o metóde Hejného, ale aj o písaní CS.
  • rodičia sa môžu prihlásiť aj na seminár a dozvedieť sa tak o možnostiach doplňujúcich cvičení z Hejného matematiky na doma  

Sčítací tabulka na sčítání do 20 – Skládáme jednodušší vzor – YouTube 

Stavby z kociek podľa plánu – Návod ako pracovať so Stavbami z kociek – YouTube 

Telesá z kociek a ich plány – YouTube 

Sčítanie a odčítanie do 100 – YouTube 

Stavby z kociek (ľahké) – online Presúvanie (viemeprogramovat.sk)