Pracovná pozícia: učiteľ hry na flaute a trúbke

E- mail: michal.mikusiak@csshviezdoslavov.sk


Aký štýl hudby najradšej učím a prečo?

V hudbe nepreferujem jeden štýl, pretože mám rád rozmanitosť. Viem si osvojiť akýkoľvek štýl a to učím aj mojich žiakov. V hudbe je dôležitá emócia, ktorá sa násobí technickou kvalitou prednesu. Čím lepšie ovláda hudobník svoj nástroj, tým aj viac zdokonaľuje svoje interpretačné zručnosti aby mu hudba robila o to väčšiu radosť.

Kam sa chcem posunúť vo svojom profesijnom živote? Čomu sa chcem venovať viac? Čo z mojej profesie ma najviac zaujíma? 

Vo svojom živote považujem profesiu pedagóga za veľmi zaujímavú výzvu. Moji starí rodičia boli učitelia a mňa to „dobehlo“. Práca s deťmi je vo všetkom výnimočná a každý učiteľ vie, že pri učení sa tiež zdokonaľuje. Je to obojstranne výhodná spolupráca, ktorá môže priniesť výnimočné „hudobné“ priateľstvá na celý život. 

Z môjho súkromia prezradím, že…: 

Mám 3 krásne školopovinné dcéry. Dve z nich navštevujú aj našu ZUŠ. Celá naša rodina miluje hudbu a kultúru a do budúcna máme spoločne s mojou manželkou v pláne rôzne hudobno-kultúrne projekty.

Čo mám na svojich žiakoch najradšej? 

Na svojich žiakoch mám najradšej, keď im hudba robí radosť. Keď sa tešia zo svojho pokroku a motivuje ich to sa ďalej zdokonaľovať.