Milí priatelia našej Cirkevnej spojenej školy sv. Martina,

máte jedinečnú príležitosť podporiť našu školu a žiakov v nej jednoduchým spôsobom – darovaním svojich dvoch percent z vašich daní OZ pri škole sv. Martina, IČO 54244960.

Ak ste navyše v minulom roku dobrovoľnícky odpracovali aspoň 40 hodín v nejakej organizácii (napr. v spomínanom OZ-tku, v škole, a pod.), môžete zo svojich daní darovať až tri percentá.

Nezabúdajte tiež, že 1% zo svojich daní môže darovať aj právnická osoba – v daňovom priznaní vyhlási, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ňou určeným prijímateľom.

Všetky takto získané financie použijeme na zakúpenie čohokoľvek, čo budeme v škole potrebovať a o presnom využití takto získaných financií Vás budeme informovať.

V roku 2022 sme z vyzbieraných dvoch percent postavili preliezky, v roku 2023 sme postavili cyklostojisko vedľa školy.


Ako poukázať podiel zaplatenej dane?

Ak si podávate daňové priznanie sami:

 • Vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.
 • Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca 2024 buď
  • osobne na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo
  • poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo
  • elektronicky cez slovensko.sk.

 Ak sa o ročné zúčtovanie dane stará Váš zamestnávateľ:

 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive (klik sem).
 • K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane a podáte ho do 30. apríla 2024
  • osobne na daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu alebo 
  • poštou na daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu alebo
  • to do 25.apríla 2024 doručte nám a vybavíme to my.

Ďakujeme!