embedgooglemap.net


 

 

Cirkevná spojená škola sv. Martina

Školská 1661/4
930 41  Hviezdoslavov

IČO: 54303036
DIČ: 2121623383

Organizačné zložky:

  • Cirkevná základná škola sv. Martina
  • Cirkevná základná umelecká škola sv. Martina

Kontaktný mail: info@csshviezdoslavov.sk.

Telefónny kontakt (pevná linka): 0696 851 157, klapka 001.

Riaditeľka (štatutárny zástupca): PaedDr. Veronika Dropčová, PhD. (veronika.dropcova@csshviezdoslavov.sk), t.č. 0901 90 91 91.

Zástupkyňa riaditeľky pre základnú školu: Mgr. Jana Fecková (jana.feckova@csshviezdoslavov.sk), t.č. 0909 250 608.

Zástupca riaditeľky pre základnú umeleckú školu: Mgr. art. Ján Dúbravský (jan.dubravsky@csshviezdoslavov.sk), t.č. 0944 256 580.

Duchovný správca školy: p. farár Mgr. Robert Masicza (farnosť Štvrtok na Ostrove), (stvrtok-na-ostrove@ba.ecclesia.sk), t.č. 031 569 3580.

Ekonómka/personalistka: Viktória Kozáriková (ekonomka@csshviezdoslavov.sk), t. č. 0903 983 920.

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN (bežný účet): SK69 0900 0000 0051 8085 2472

IBAN (školské poplatky pre ZŠ – napr. za ŠKD): SK68 0900 0000 0051 8167 8154

IBAN (školské poplatky pre ZUŠ): SK14 0900 0000 0051 8089 6045


Školský klub detí

Vedúca vychovávateľka: Mgr. Lenka Motýľová (lenka.motylova@csshviezdoslavov.sk), t.č. 0903 983 921.

Ak chcete vyzdvihnúť dieťa z ŠKD, volajte na 0696 851 157, potom voľte klapku:

  • 101 – trieda 1.A
  • 102 – trieda 1.B
  • 201 – trieda 2.A
  • 202 – trieda 2.B
  • 203 – trieda 2.C
  • 301 – trieda 3.A

IBAN (školské poplatky – napr. za ŠKD): SK68 0900 0000 0051 8167 8154


Školská jedáleň

Stravu nám dováža spoločnosť Global Gastro, s.r.o.

Vedúca školskej jedálne: p. Kobeščáková (jedalensvr@gmail.com), t. č. 0914 109 109.

IBAN (školská jedáleň – nič iné): SK9775000000004026142865


Otázky ľubovoľného charakteru adresujte na info@csshviezdoslavov.sk, ale

Sledovať nás môžete aj na facebooku – facebook.com/csshviezdoslavov,

a tiež na youtube – https://www.youtube.com/channel/UCaRSzdxDqEYOl58KeVPY-Fw.