Členmi správnej rady sú rodičia žiakov Cirkevnej spojenej školy sv. Martina vo Hviezdoslavove (z oboch organizačných zložiek).


Predsedníčka OZ:  Petra Jaroszewicz
Podpredsedníčka OZ: Zuzana Selecká

Správna rada:

  • 1.A – Magdaléna Szerdiová
  • 1. B – Zuzana Fábry Lucká
  • 2.A – Ľudomil Vovčko
  • 2.B – Zoltán  Dömötör , Lenka Konrádová
  • 3.A – Zuzana Gyurászová
  • 3.B – Zuzana Baďová Ollé, Lukáš Novotný
  • 3.C – Petra Jaroszewicz, Patrícia Hrašna
  • 4.A – Marek Gabaj, Paulína Noskovičová
  • ZUŠ – Zuzana Selecká