V najbližšom školskom roku 2021/2022 otvárame triedy v prvom a druhom ročníku, v oboch ročníkoch máme pár voľných miest.

  • ak chcete svoje dieťa k nám zapísať do prvého ročníka, postupujte, prosíme, podľa týchto pokynov
  • ak chcete, aby k nám Vaše dieťa prestúpilo do druhého ročníka, postupujte, prosíme, podľa týchto pokynov