Cieľom OZ pri škole sv. Martina je zlepšenie materiálnych a finančných podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolských aktivít pre deti z CZŠ sv. Martina.


V školskom roku 2021/2022 sa nám zatiaľ podarilo zorganizovať:

 • 11. 2021 – Deň sv. Martina– podpora pri realizácii rozprávkového predstavenia Danka a Janka (Divadlo na predmestí)
 • 12.2021 – Deň sv. Mikuláša– Mikulášske balíčky pre deti
 • 12.2021 – Vianoce v CZŠ– 4ks stolových hier, ktoré si deti našli pod Vianočným stromčekom
 • 15.01.2022 – deti pomáhali vtáčikom v zime – nakúpili sme vtáčie búdky do areálu školy
 • 02.02.2022 – vytvorili sme v škole PRVÚ ŠKOLSKÚ KNIŽNICU plnú krásnych darovaných kníh, s pohodlnými tulivakmi a ozajstným čitateľským kútikom
 • 27.02.2022 – predstavenie Malý princ – o separovaní odpadu
 •  04.05.2022 – zabezpečili sme deťom výlet na dopravné ihrisko do Trnavy
 • 19.05.2022 – exkurziu na jahodové plantáže do Dunajskej Lužnej
 • 3. 6. 2022 – zábavné vystúpenie Mr. Bubble

 • 3. 6. 2022 – nezabudnuteľný DEŇ DETÍ v areálu našej školy
 • 27.6.2022 – nákup stojanov na tabule do nových tried na druhom poschodí na rok 2022-2023
 • 30. 6. 2022 – predstavenie – divadlo JAJA
 • 30. 6. 2022 – darčeky ku koncoročnému vysvedčeniu

Použitie finančných prostriedkov v školskom roku 2021/2022

Všetky informácie k tomuto nájdete v tomto dokumente.