Jednorazové poplatky

Učebnice

V úvode šk. roka poprosíme rodičov o príspevok na učebnice vo výške 25€/žiaka (aj v 1. aj v 2. ročníku). Všetky potrebné informácie k úhrade tohto príspevku nájdete v edupage (prihlasovacie údaje dostanete v prvý školský deň).

Krúžky

  • Ak si Vaše dieťa vyberie jeden krúžok, uhradený bude z tzv. vzdelávacieho poukazu (ten má hodnotu 32€/rok), teda Vy neplatíte nič.
  • Za každý ďalší krúžok, ktorý bude Vaše dieťa navštevovať, je poplatok 32€/rok (splatnosť posunieme na mesiac november, resp. december).
  • Výber krúžkov, úhrady za krúžky – všetko sa dozviete v prvý školský deň.

Pravidelné poplatky

ŠKD

  • 35€/mesačne,
  • platba cez edupage (prihlasovacie údaje dostanete v prvý školský deň).

Obedy

Cena jedného obeda pre dieťa

  • bez potravinových alergií je 1,75€,
  • s potravinou alergiou (bezlepková, bezlaktózová strava) je 2,08€.

Obedy budete platiť cez edupage (prihlasovacie údaje dostanete v prvý školský deň).