https://www.kozmix.sk/

  • pre registrovaných používateľov užitočné náboženské témy s videami a úlohami

https://katechizmus.sk/

  • prehľadné čítanie rôznych tém podľa abecedy

https://modlitba.sk/

  • stránka obsahujúca modlitby, úvahy, pobožnosti, svedectvá či zaujímavosti

https://www.katolickenoviny.sk/

  • zaujímavé náboženské články na rôzne témy

https://svatepismo.sk/

  • Starý a Nový zákon v elektronickej podobe obohatený o aktuálne liturgické čítania

Užitočné knihy

Biblia pre deti

  • bohato ilustrované príbehy Starého a Nového zákona napr. od autorov Amiot – Campagnac – Raimbault

O pravej úcte k Panne Márii

  • úžasná útla knižka od Grigniona, ktorá sa okrem Panny Márie nemalou mierou venuje aj úcte a pravej pobožnosti k Ježišovi Kristovi

Náhoda či zámer. Človek tvor Náhodný?

  • pre čitateľov, ktorých zaujíma téma vzťahu vedy a náboženstva od kardinála Jána Ch. Korca

Posolstvo – svedectvo pravde (I,II,III)

  • príhovory, resp. meditácie pátra J. Porubčana k Ježišovmu životu opierajúce sa o témy v evanjeliách

Životopisy svätých