1. ročník


2. ročník

  • Gabriela Futová – Dokonalá Klára, Psia škola kocúra Červenochvosta, Čo učky nevidia a i. – autorka píše veľmi pútavo, texty sú jednoduché a pre mladého čitateľka dejom zaujímavé a často aj z ich života.  
  • Katarína Moláková a kol.  – Mimi a Líza (viacero dielov) – príbeh o kamarátstve, empatii a tolerancii. 
  • Katarína Kerekesová – Websterovci 
  • Mária Lazárová – Ema a ružová veľryba, O medvedíkovi bez mena  a i. 
  • Peter Stoličný – Opica Škorica (viacero dielov) – poučná najmä čo sa týka správania sa. 
  • Michala Šuranová – Radosti a starosti opičiaka Eda, Radosti a starosti Eda a Emky – knihy zamerané na emocionálnu stránku.  

Knižných titulov je veľmi veľa, nech deti čítajú hlavne to, o čo majú záujem, aj keby to mala byť kniha Minecraft, či rôzne Disney rozprávky, kde je viac ilustrácií ako textu. Podstatné je, že si tú knihu vybrali a zobrali do rúk 😉