V každom z nás je väčšia či menšia dávka zmyslu pre umenie (hudobnosti, zmyslu pre prednes textu) a rôzne umelecké prejavy. Práve rozvíjanie umeleckých predpokladov žiakov bude základným cieľom pedagógov CZUŠ.

Cirkevná základná umelecká škola Sv. Martina v Hviezdoslavove má za cieľ poskytnúť svojim žiakom radosť z umenia, v prvom štádiu existencie najmä z hry na hudobných nástrojoch a z divadelnej práce. Otvárame zatiaľ dva odbory:

V budúcnosti by sme radi rozšírili vyučovanie o výtvarný odbor a tanečný odbor. V pláne máme takisto aj odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby, ktorý sa zaoberá fotografiou, filmom a novými médiami.

V úvode nasledujúceho videa sa predstavili viacerí učitelia, ktorí budú v CZUŠ sv. Martina pôsobiť.