https://www.diktaren.sk/

 • nahrávky diktátov s možnosťou spätnej kontroly 

https://www.viemeposlovensky.sk/

 • úlohy na precvičovanie pravopisných a gramatických pravidiel, úlohy už aj pre prváčikov 

https://www.gramar.in/sk/

 • úlohy na precvičovanie pravopisných a gramatických pravidiel, úlohy už aj pre prváčikov 

Kniha Krátke cvičenia a úlohy z čítania a písania pre 1. ročník ZŠ (Eva Dienerová) v Panta Rhei | Panta Rhei 

 • pracovný zošit je primeraný veku, vyhovuje aj žiakom s pomalším tempom a pomáha pri nadobúdaní zručností písania písmen, slov, ich spojení a viet, 
 • učivo je prehľadne usporiadané a cieľavedome pomáha žiakom osvojiť si potrebné pravopisné vedomosti. 

Slovenský jazyk pre 1. ročník – súbor samostatných prác | učebnice pre základné školy | preskoly.sk/ (Renáta Sivoková)  

 • pracovný zošit slúži na zistenie úrovne vedomostí žiakov, úlohy sú usporiadané podľa náročnosti a pomáhajú zistiť v čom žiaci robia najviac chýb. Vďaka tomu rodič/učiteľ vie, čo s nimi treba ešte precvičiť a zopakovať. 

 Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 1. ročník základných škôl | učebnice pre základné školy | preskoly.sk 

 • kniha pomáha žiakom nielen osvojovať si základné pravopisné zručnosti, ale zároveň u nich rozvíja aj bystrosť, pozornosť, fantáziu a slovnú zásobu  

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 2. ročník základných škôl | učebnice pre základné školy | preskoly.sk 

 • S deťmi si v nácvičných diktátoch nielen zopakujete učivo z 1. ročníka, ale obsahuje i diktáty zamerané na učivo z celého školského roka pre druhákov.  
 • Podporujú rozvoj pravopisných zručností, bystrosť, fantáziu a rozvíjajú u detí i slovnú zásobu. 

 Diktáty a doplňovačky pre 2. triedu | učebnice pre základné školy | preskoly.sk 

 • Pomocou publikácie si s deťmi precvičíte pravopis hlások, slabík a viet.  
 • Je vhodná i pre deti s pomalším tempom a podľa kľúča správnosti poskytuje i analýzu chýb. 

 Zvládnime ľahko a hravo: Tvrdé a mäkké slabiky | učebnice pre základné školy | preskoly.sk 

 • Na pracovných dvojstranách sa, v pracovnom zošite, mäkké a tvrdé slabiky postupne precvičujú buď samostatne alebo v protikladných dvojiciach.  
 • Dieťa číta a výslovnosť spája s pravopisom a rôznymi pútavými formami si osvojuje náročné učivo (kreslí, triedi, dopĺňa, usporadúva). V závere si všetky naučené slabiky zopakuje. 

 Tajomstvá sveta 2 Čítanie s porozumením pre druhákov – PZ, 2. vydanie od 4.94€ 😊. NajNakup.sk 

 • Pracovný zošit obsahuje príbehy spolu s úlohami, ktoré na ne nadväzujú. Pútavou formou sa deti naučia pracovať s textom tak, aby mu porozumeli.