Pracovná pozícia: triedna učiteľka v 1.A

Email: magdalena.szerdiova@csshviezdoslavov.sk


Ktorý predmet učím najradšej a prečo? 

 

Kam sa chcem posunúť vo svojom profesijnom živote? Čomu sa chcem venovať viac? Čo z mojej profesie ma najviac zaujíma?  

 

Z môjho súkromia prezradím, že…:

 

Čo mám na svojich žiakoch najradšej?