Milí rodičia,

toto je plán, ktorý sme spoločne v kolektíve prijali a ku ktorému Vás pozývame. Prosím, preštudujte si ho, aby sme (aj v tomto) mohli spoločne ťahať za jeden koniec.

Zdôrazňujem, že našim cieľom nie je učiť o vojne, ale o empatii, ktorá je v tejto chvíli viac než potrebná. Všetky aktivity, ktoré sme si k tejto téme pripravili, sú zamerané na budovanie pozitívnych vlastností (aj napriek rôznej kultúre máme niečo spoločné, neškatuľkujme iných, prijmime utečencov), nie na budovanie negatívnych emócií. Tie v škole – SKUTOČNE – nie sú žiadané, ani žiadúce. 


7. a 8. marca 2022

 1. V škole vytvoríme priestor a budeme sa denne venovať 1-2 vyučovacie hodiny spracovaniu témy vojny na Ukrajine.
 2. Nebudeme skúšať, písať testy ani písomky.
 3. Vynecháme politické komentáre, opisy hrôz, údaje o stratách na ľudských životoch, a pod.
 4. S deťmi sa budeme rozprávať o ich pocitoch, ponúkneme im priestor na ich vyjadrenie aj cez kresby (individuálne, či skupinové), tvorbu spoločných plagátov a pod.
 5. Budeme vyslovovať posolstvá o solidarite s ukrajinskými obyvateľmi, budeme sa venovať ukrajinskej kultúre.
 6. Každé dieťa môže tému vojny spracovávať inak. Budeme pozorovať a ak spozorujeme, že žiakovi/čke treba venovať zvýšenú pozornosť, urobíme tak. Varovné signály naznačujúce, že dieťa túto tému nezvláda spracovať, sú:
  • nezapája sa do činností v triede;
  • je nepozorné;
  • má špecifické prejavy v správaní – mĺkvosť, verbálna/fyzická agresivita, výbušnosť, vzdor, prejavy smútku, ľútosti, obáv, uzatvorenosť, odmietanie komunikácie;
  • neadekvátne reaguje na bežné podnety (plač, výbuchy hnevu);
  • nemá záujem o sociálne interakcie so spolužiakmi, či učiteľmi;
  • má zvýšené fyzické ťažkosti (bolesti brucha, hlavy, zvracanie, nechutenstvo, a pod.).
 7. V škole budeme pracovať s aktivitami odporúčanými z ministerstva školstva (viac nižšie v zdroji č.2 a č. 3), pri ktorých:
  • budeme rozvíjať toleranciu k ľuďom z iného kultúrneho prostredia;
  • upriamime pozornosť na to, čo máme, aj napriek kultúrnej odlišnosti, spoločné;
  • rozoberieme problém utečencov, budeme pracovať s ľudskými emóciami a rozvíjať schopnosť vcítiť sa do ťažkého príbehu rovesníčky z inej krajiny;
  • upozorníme, že vytváranie stereotypov na základe nedostatočných informácií nie je správne.
 8. Budeme hľadať možnosti, ako vieme v tejto situácii pomôcť my – sami. Modlitbou, kresbou s odkazom, darovaním vecí, a pod. Zatiaľ sa ako škola nezapájame do žiadnej z rozbehnutých zbierok, v tomto smere postupujeme v súlade s bodom č. 4 v zozname „Pár slov Vám, milí rodičia“ (viď nižšie).

V ďalších dňoch (podľa potreby):

 1. Naďalej sa budeme vyhýbať politike a témam, ktoré sú pre deti v tomto veku neprimerane citlivé.
 2. Ak to bude potrebné, budeme deťom dávať priestor na vyjadrenie ich pocitov, nakoľko mnohým môže „vyjadrenie“ pocitov pomôcť k ich spracovaniu.
 3. Naďalej budeme žiakov pozorovať a ak spozorujeme neštandardné správanie, ktoré by mohlo súvisieť s eskaláciou situácie, v ktorej sa práve nachádzame, budeme to riešiť (aj) s Vami.
 4. Naďalej sa budeme modliť za mier (prípadne iné úmysly – podľa aktuálnej potreby).

Pár slov Vám, milí rodičia:

 1. Toto je výborný, krátky (iba 19 minútový) a trefný podcast: Ako hovoriť o vojne na Ukrajine pred deťmi? » VÚDPaP (vudpap.sk). Veľmi Vám odporúčame vypočuť si ho.
 2. Považujeme za veľmi dôležité ochrániť deti od „budovania“ národnostnej nenávisti. Za to, čo sa teraz deje, nemôže ruský, bieloruský (a už tobôž nie ukrajinský) národ, môže za to skupina ľudí. A kvôli tejto skupine nemôžeme odsúdiť milióny iných. Prosíme Vás teda, aby ste nás v tejto snahe podporili a aby ste si to, čo poviete pred deťmi, vždy starostlivo zvážili. Môže to totiž veľmi (negatívne) ovplyvniť ich vnímanie sveta v ich ďalšom živote.
 3. Prosíme aj Vás – našich rodičov – dajte si veľký pozor na šírenie, či ovplyvňovanie Vašej mienky hoaxmi. Rozumieme, že sa občas cítime stratení v tom, čomu z „mienkotvorných“ médií máme veriť, prosíme ale, nebuďme stratení v tom, čomu rozhodne veriť nemáme. Overujme si zdroje, čokoľvek, čo budeme zdieľať ďalej, dohľadajme aj z iných zdrojov, sledujme aspoň 2-3 médiá a porovnávajme informácie, ktoré prinášajú. Ak ste na facebooku, sledujte stránku Hoaxy a podvody – Polícia SR | Facebook.
 4. Odpočiňte si. Nesledujte neustále správy, nesnažte sa neustále pomáhať. Sme na úplnom začiatku (nikto nevie akej dlhej) krízy, nemôžeme sa vyčerpať (aj psychicky, aj fyzicky) hneď v úvode.
 5. Ak chcete zistiť, čo nové sa deje, a to v prítomnosti Vašich detí, radšej správy čítajte – nepúšťajte v ich prítomnosti televízor. Diskusie a konfrontácie s inými dospelými na túto tému neriešte v prítomnosti detí.
 6. Pomenovávajte pocity detí a aj tie svoje. Ak ste tak ešte neurobili, naozaj si vypočujte podcast spomenutý v prvom bode.
 7. Je v poriadku venovať sa naďalej svojim voľnočasovým aktivitám. Ak o tomto budú mať Vaše deti, či Vy sami pochybnosti, prosím, vyvráťte im ich. V tejto chvíli je našou povinnosťou (možno príliš expresívny termín) udržať život okolo nás v čo „najnormálnejších chodníčkoch“.
 8. Ak máte rodiny, či známych, ktorých Vaše deti poznajú, v Ukrajine, Rusku, Bielorusku, či ak patria blízki príbuzní a známi Vašich detí do Ozbrojených síl SR, dajte nám o tom vedieť (stačí triednej pani učiteľke), aby sme pracovali s Vašim dieťaťom o to opatrnejšie.
 9. Ak potrebujete radu odborníka, môžete si zvoliť aj linku pomoci Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorá je k dispozícii rodičom, učiteľom aj mladým ľuďom v krízových situáciách: 0910 361 252 (medzi 8,00 – 18,00).
 10. Je dosť možné – vzhľadom k tomu, že aj do našej komunity prichádzajú utečenci z Ukrajiny – že budú aj do našej školy prijaté deti, ktoré utekajú pred vojnou. Ak na to príde, prosíme o spoluprácu, ktorá v prvom rade spočíva v tom, že aj Vy budete svoje deti učiť prijatiu týchto utečeneckých detí.

Za kolektív CSŠ sv. Martina

Veronika Dropčová, riaditeľka školy


Zdroje:

 1. Podpora žiakov spojená s vojnou na Ukrajine
 2. Ako reflektovať vo výučbe vojnu na Ukrajine
 3. Farebná škola
 4. Webinár #72 – Informácie k zvládaniu krízovej situácie v dôsledku vojny na Ukrajine » VÚDPaP (vudpap.sk)

Iné materiály nájdete na tejto stránke.