Karneval

Karneval


9. novembra 2023

Týždeň hrdinov bude výnimočný tak, ako vždy. Jeho súčasťou bude opäť i tematický karneval - Staň sa svojím rodičom - maska má reprezentovať zamestnanie rodiča či výsledný produkt, ku ktorému sa vo svojom povolaní dostáva. Žiaci odprezentujú o práci svojich rodičov, ktorú maskou stvárňujú, zaujímavosti, ktoré zistia počas rozhovorov so svojimi rodičmi - napr. špeciálne pomôcky a oblečenie, prínos pre spoločnosť, časté používané hlášky, či ide o vysnívanú prácu, či sa musel pre vykonávanie práce vzdelávať a pod.

Karneval prebehne pre deti v ŠKD vo štvrtok 9.11. v čase 13:40 - 15:40 (v každej triede samostatne, po obede).
Vítané sú drobné maškrty na spoločný stôl :)

Tešíme sa na kopec detí v parádnych maskách!

PS: ZUŠ a krúžky prebehnú podľa rozvrhu.

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041

Pozrite si celý kalendár