Exkurzia do mestskej knižnice v Šamoríne

Exkurzia do mestskej knižnice v Šamoríne


17. marca 2023

Exkurzia do knižnice, v ktorej sa žiaci oboznámia so základnými princípmi vypožičiavania kníh, na túto exkurziu idú žiaci druhého a tretieho ročníka.

Mestská knižnica Šamorín

Pozrite si celý kalendár