Informatika v 1.ročníku

V našej škole učíme informatiku už od prvého ročníka. Deti síce navštevujú informatickú učebňu plnú počítačov, vôbec ich však nezapínajú a pracujú celkom inak. Ako?

S robotmi!

Prvé hodiny sme venovali robotom bez naozajstných robotov – samotnými robotmi boli práve deti, počúvali a vykonávali príkazy na to, aby prešli po vopred stanovenej cestičke. Občas sa niektorému robotovi pokazilo otáčanie vľavo, a tak boli deti prizvané k hľadaniu riešenia, ako sa otočiť do požadovaného smeru, občas robot mohol iba cúvať. 🙂

Od októbra konečne pracujeme s naozajstnými robotmi – bluebotmi. Máme ich 6, každý z nich sa volá robot „Ema“. Deti majú k tejto činnosti pracovný zošit – absolútnu novinku vydanú len pred niekoľkými týždňami od odborníkov na vyučovanie informatiky takýchto malých detí (PaedDr. Andrea Hrušecká, PhD., prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.), špeciálne podložky, modré panely (ktoré voláme aj „čítačka“), do ktorých sa vkladajú kartičky s príkazmi a samotné roboty.

Pracovné zošity obsahujú aktivity do 4.ročníka – v každom školskom roku budeme teda niekoľko hodín venovať Eme. V prváckych sa veľa kreslí, trénuje sa písanie šípok, deti kreslia cestu, akou sa pohybuje Ema po podložke po zadaní presne stanoveného programu alebo kreslia cieľ – kam sa Ema po vykonaní programu dostane. Pracujú v skupinách (3-4 deti v jednej), učia sa teda spolupráci – a musím povedať, že v tomto sa už výrazne zlepšili, delia sa, pomáhajú si, navzájom sa opravujú. Dokonca občas – ak sú deti v jednej skupine rýchlejšie, ako deti v druhej skupine, si navzájom pomáhajú aj medzi skupinami. 🙂

Na týchto hodinách informatiky deti dostávajú príležitosť na objavovanie a tvorivosť, na rozvoj logického myslenia a riešenie problémov, majú prístup k hmatateľným zážitkom. Dúfame, že informatika bude patriť k predmetom, na ktoré sa budú vždy tešiť :-).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *