Vitajte u nás!

V našej Cirkevnej spojenej škole sv. Martina vo Hviezdoslavove!

Od 1.januára 2022 došlo k spojeniu dvoch škôl, ktoré tu v septembri 2021 začali plniť svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť, a to Cirkevnej základnej školy sv. Martina a Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Martina. Nová – spojená škola – tak bude mať tieto dve organizačné zložky, pričom naďalej pokračuje i činnosť Školského klubu detí a Školskej jedálne ako súčastí spojenej školy.

Náš skvelý tím pedagógov budeme v najbližších rokoch vždy rozširovať. Informácie o voľných pracovných miestach zverejňujeme spravidla začiatkom kalendárneho roka.

A špeciality našej základnej školy? Nielenže podporujeme oblasť duchovného rozvoja vašich detí (a to rôznymi aktivitami naprieč celým školským rokom), aktívne sa začíname zameriavať na charakterové vzdelávanie našich detí, rozširujeme aj výučbu jazykov (angličtina už od prvého ročníka, taliančina ako krúžok), matematiku  vyučujeme výlučne Hejného metódou a prváci sa u nás učia písať fontom ComeniaScript, ale od prvého ročníka majú naši žiaci aj odborne vedenú informatiku.

Naša základná umelecká škola ponúka výučbu vo viacerých hudobných odboroch (klavír, gitara, trúbka, flauta, husle, spev) a v literárno-dramatickom odbore.

V škole momentálne prebiehajú dve školské súťaže: Školská environmentálna súťaž a súťaž o Cenu riaditeľky školy. Prečítajte si o nich viac! 🙂

138

žiakov v CZŠ

103

žiakov v CZUŠ

50

prvákov plánujeme prijať

6

nových zamestnancov hľadáme

Kalendár udalostí CSŠ sv. Martina

Udalosti v mesiaci marec 2023

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27. februára 2023
28. februára 2023
1. marca 2023
2. marca 2023
3. marca 2023(1 event)

8:00: Sv. omša - prvý piatok


3. marca 2023

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041
4. marca 2023
5. marca 2023
6. marca 2023
7. marca 2023
8. marca 2023
9. marca 2023
10. marca 2023(2 events)

8:00: Vyhlásenie súťaže o Cenu riaditeľky školy


10. marca 2023

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041

9:00: Divadelné predstavenie - Tučniaci


10. marca 2023

Divadlo Nová scéna
11. marca 2023
12. marca 2023
13. marca 2023(2 events)

Celý deň: Zbierka kníh

Celý deň
13. marca 2023 24. marca 2023

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041

8:30: Exkurzia do mestskej knižnice v Šamoríne


13. marca 2023

Mestská knižnica Šamorín
14. marca 2023(2 events)

Celý deň: Zbierka kníh

Celý deň
13. marca 2023 24. marca 2023

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041

8:00: Návšteva školskej knižnice


14. marca 2023

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041
15. marca 2023(4 events)

Celý deň: Zbierka kníh

Celý deň
13. marca 2023 24. marca 2023

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041

8:00: Čitateľský maratón


15. marca 2023

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041

9:00: Aktualizačné vzdelávanie - Interaktívna tabuľa a vzdelávací softvér


15. marca 2023

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041

14:45: Koncert Deti deťom - Vítanie jari


15. marca 2023

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041
16. marca 2023(3 events)

Celý deň: Zbierka kníh

Celý deň
13. marca 2023 24. marca 2023

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041

8:00: Moja najmilšia kniha


16. marca 2023

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041

16:00: Duchovná obnova pre zamestnancov školy


16. marca 2023

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041
17. marca 2023(2 events)

Celý deň: Zbierka kníh

Celý deň
13. marca 2023 24. marca 2023

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041

8:30: Exkurzia do mestskej knižnice v Šamoríne


17. marca 2023

Mestská knižnica Šamorín
18. marca 2023(1 event)

Celý deň: Zbierka kníh

Celý deň
13. marca 2023 24. marca 2023

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041
19. marca 2023(1 event)

Celý deň: Zbierka kníh

Celý deň
13. marca 2023 24. marca 2023

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041
20. marca 2023(1 event)

Celý deň: Zbierka kníh

Celý deň
13. marca 2023 24. marca 2023

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041
21. marca 2023(2 events)

Celý deň: Zbierka kníh

Celý deň
13. marca 2023 24. marca 2023

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041

Celý deň: Svetový deň Downovho syndrómu

Celý deň
21. marca 2023

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041
22. marca 2023(1 event)

Celý deň: Zbierka kníh

Celý deň
13. marca 2023 24. marca 2023

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041
23. marca 2023(1 event)

Celý deň: Zbierka kníh

Celý deň
13. marca 2023 24. marca 2023

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041
24. marca 2023(1 event)

Celý deň: Zbierka kníh

Celý deň
13. marca 2023 24. marca 2023

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041
25. marca 2023
26. marca 2023
27. marca 2023(3 events)

Celý deň: Svetový deň epilepsie

Celý deň
27. marca 2023

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041

Celý deň: Týždeň o tom, že každý z nás je originál a navzájom sa podobáme.

Celý deň
27. marca 2023 31. marca 2023

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041

10:00: Besedu o epilepsii


27. marca 2023

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041
28. marca 2023(2 events)

Celý deň: Týždeň o tom, že každý z nás je originál a navzájom sa podobáme.

Celý deň
27. marca 2023 31. marca 2023

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041

10:00: Pes ako pomocník - kanisterapia


28. marca 2023

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041
29. marca 2023(2 events)

Celý deň: Týždeň o tom, že každý z nás je originál a navzájom sa podobáme.

Celý deň
27. marca 2023 31. marca 2023

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041

16:00: Koncert husľovej triedy


29. marca 2023

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041
30. marca 2023(2 events)

Celý deň: Týždeň o tom, že každý z nás je originál a navzájom sa podobáme.

Celý deň
27. marca 2023 31. marca 2023

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041

13:00: Divadelné predstavenie - Via Historica - Cesta slovenskou históriou


30. marca 2023

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041
31. marca 2023(2 events)

Celý deň: Týždeň o tom, že každý z nás je originál a navzájom sa podobáme.

Celý deň
27. marca 2023 31. marca 2023

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041

Celý deň: Deň s Andersenom

Celý deň
31. marca 2023

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041
1. apríla 2023
2. apríla 2023

Projekty

Naša škola je v školskom roku 2022/2023 zapojená do týchto projektov, programov, výziev a grantov:

 


Mliečny program – spolupráca s Organika s r.o.


Školské ovocie – spolupráca s Boni Fructi, s r.o.


Tréneri v škole – program je pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport, s podporou MŠVVaŠ SR.


Dajme spolu gól – program je pod záštitou Slovenského futbalového zväzu. 


Po škole s McDonald’s Cupom – program je pod záštitou Slovenského futbalového zväzu. 


Permakultúrou k udržateľnosti – projekt, s ktorým sme ako žiadatelia uspeli v zamestnaneckej grantovej výzve Nadácie Slovenskej sporiteľne a získali sme naň 5000€. Podrobnejšie informácie prinesieme počas i po jeho realizácii.


We love NATURE! – projekt, s ktorým sme ako žiadatelia uspeli vo výzve Environmentálneho fondu a získali sme naň 43 093 €. Podrobnejšie informácie prinesieme počas i po jeho realizácii.


Čerstvé hlavičky – program je pod záštitou spoločnosti Kaufland, s.r.o.


 Školský digitálny koordinátor – projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Najnovšie články

Informácie o všetkých novinkách nájdete práve tu.