Vitajte u nás!

V našej Cirkevnej spojenej škole sv. Martina vo Hviezdoslavove!

Od 1.januára 2022 došlo k spojeniu dvoch škôl, ktoré tu v septembri 2021 začali plniť svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť, a to Cirkevnej základnej školy sv. Martina a Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Martina. Nová – spojená škola – tak bude mať tieto dve organizačné zložky, pričom naďalej pokračuje i činnosť Školského klubu detí a Školskej jedálne ako súčastí spojenej školy.

Náš skvelý tím pedagógov budeme v najbližších rokoch vždy rozširovať. Informácie o voľných pracovných miestach zverejňujeme spravidla začiatkom kalendárneho roka.

A špeciality našej základnej školy? Nielenže podporujeme oblasť duchovného rozvoja vašich detí (a to rôznymi aktivitami naprieč celým školským rokom), aktívne sa začíname zameriavať na charakterové vzdelávanie našich detí, rozširujeme aj výučbu jazykov (angličtina už od prvého ročníka, taliančina ako krúžok), matematiku  vyučujeme výlučne Hejného metódou a prváci sa u nás učia písať fontom ComeniaScript, ale od prvého ročníka majú naši žiaci aj odborne vedenú informatiku.

Naša základná umelecká škola ponúka výučbu vo viacerých hudobných odboroch (klavír, gitara, trúbka, flauta, husle, spev) a v literárno-dramatickom odbore.


Sv. Martin sa narodil v Rímskej ríši – na území dnešného Maďarska – a to do rodiny, ktorá sa od kresťanstva dištancovala. Počas svojho života pôsobil v Taliansku, Nemecku, i vo Francúzsku a to najmä ako vojak – keďže na prianie svojho otca vstúpil do vojska, aj keď to nebolo to, po čom on sám túžil – a teda stať sa kresťanom.

Nebol však surovým vojakom typickým pre tú dobu, aj v svojej práci bol známy príkladným kresťanským životom, za ktorý bol neraz svojimi kolegami – vojakmi vysmiaty. V istej chvíli svojho života sa kresťanom naozaj stal, a to i napriek vôli svojho otca a odišiel žiť do pustovne, aby v samote a tichu slúžil Bohu. Stal sa však vzorom pre iných ľudí, ktorí ho začali nasledovať a túžili po tom, aby bol ich biskupom. Aj keď sa pôvodne bránil, nakoniec privolil a bol vysvätený v Tours.

O sv. Martinovi sú známe viaceré legendy – ako sa podelil s chudákom o svoj plášť, ako ho husi prezradili svojim gáganím. A ako je s Martinom spojená naša škola?

V radoch našich zamestnancov, ale i žiakov sú rôzne príbehy. Máme tu osobu, ktorá sledovala vôľu svojho otca a študovala niečo, čo s tým, čomu sa venuje teraz, nemá nič spoločné, no neskôr sa predsa len odhodlala venovať sa vysnívanému štúdiu a dnes patrí k našim pedagógom. Máme žiačku, ktorá nepochádza z kresťansky založenej rodiny, no citlivo vnímame, že chce byť živou súčasťou kresťanského spoločenstva. Máme žiaka, ktorý prvým dojmom pôsobil ako tichý a nenápadný člen akéhokoľvek kolektívu, no práve touto svojou črtou k sebe láka ľudí a tak ich učí láskavému a pokojnému správaniu.

Nemáme jedného medzi nami, kto by bol ako sv. Martin, ale spolu – v mnohých momentoch – kopírujeme jeho život. A sme tu jeden za druhého vďační.


V školskom roku prebiehali v škole dve školské súťaže: Školská environmentálna súťaž a súťaž o Cenu riaditeľky školy. Prečítajte si o nich viac! 🙂

Okrem toho sme organizovali denný tábor V krajine zázrakov, video si môžete pozrieť nižšie.

197

žiakov v CZŠ

145

žiakov v CZUŠ

39

zamestnancov

Kalendár udalostí CSŠ sv. Martina

Udalosti v mesiaci júl 2024

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
1. júla 2024
2. júla 2024
3. júla 2024
4. júla 2024
5. júla 2024
6. júla 2024
7. júla 2024
8. júla 2024
9. júla 2024
10. júla 2024
11. júla 2024
12. júla 2024
13. júla 2024
14. júla 2024
15. júla 2024
16. júla 2024
17. júla 2024
18. júla 2024
19. júla 2024
20. júla 2024
21. júla 2024
22. júla 2024
23. júla 2024
24. júla 2024
25. júla 2024
26. júla 2024
27. júla 2024
28. júla 2024
29. júla 2024
30. júla 2024
31. júla 2024
1. augusta 2024
2. augusta 2024
3. augusta 2024
4. augusta 2024

Projekty

Naša škola je v školskom roku 2023/2024 zapojená do týchto projektov, programov, výziev a grantov:


 

Názov príjemcu: Cirkevná spojená škola sv. Martina, Školská 1661/4, Hviezdoslavov

Názov projektu: We love NATURE!

Výška poskytnutej dotácie: 43 093€

Rok poskytnutia dotácie: 2022

Tento projekt bol zrealizovaný s podporou Environmentálneho fondu.


Mliečny program – spolupráca s Organika s r.o.


Školské ovocie – spolupráca s Boni Fructi, s r.o.


Tréneri v škole – program je pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport, s podporou MŠVVaŠ SR.


Dajme spolu gól – program je pod záštitou Slovenského futbalového zväzu. 


Po škole s McDonald’s Cupom – program je pod záštitou Slovenského futbalového zväzu. 


Permakultúrou k udržateľnosti – projekt, s ktorým sme ako žiadatelia uspeli v zamestnaneckej grantovej výzve Nadácie Slovenskej sporiteľne a získali sme naň 5000€. Podrobnejšie informácie prinesieme počas i po jeho realizácii.


Čerstvé hlavičky – program je pod záštitou spoločnosti Kaufland, s.r.o.


Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3  program je pod záštitou NIVAM, vďaka tomuto projektu máme školskú špeciálnu pedagogičku a dve asistentky.

 

Najnovšie články

Informácie o všetkých novinkách nájdete práve tu.