Ak chcete Vaše dieťa zapísať k nám do školy, postupujte, prosíme, podľa nasledujúcich inštrukcií:

  1. Vyplňte prihlášku. Prosíme, aby ste všetky údaje uviedli správne, pričom používajte dĺžne a mäkčene. Prihlášku netlačte, vytlačíme ju my a podpíšete ju na osobnom stretnutí.
  2. Na osobnom stretnutí vyplníte a podpíšete aj čestné prehlásenie rodičov (bude to vyzerať takto).
  3. Rezervujte si termín osobného stretnutia v tomto rezervačnom formulári, pričom osobné stretnutia budú prebiehať 8. (poobede) a 9. (doobeda) apríla 2022.

Pri overení údajov na osobnom stretnutí je potrebné predložiť:

  • rodný list dieťaťa, príp. výpis z knihy narodení;
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu;
  • podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa (vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie je potrebné doložiť do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2022);
  • potvrdenie z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie o školskej zrelosti (platí len v prípade, ak zákonným zástupcom boli takéto potvrdenia na základe orientačných vyšetrení v materskej škole v predchádzajúcom čase vystavené, resp. v prípade, že máte záujem o predčasné zaškolenie Vášho dieťaťa)

V prípade, že počas osobného stretnutia jedného z našich pedagógov s Vašim dieťaťom nebude možné s istotou určiť, či je Vaše dieťa školsky spôsobilé a zrelé, požiadame Vás o dodatočné dodanie potvrdenia z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie o školskej zrelosti.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do Cirkevnej spojenej školy sv. Martina bude prijaté najneskôr 15.júna 2022, následne Vám bude doručené na adresu uvedenú v prihláške, resp. do Vašej elektronickej schránky.

Aký by mal byť budúci prvák? Prečítajte si o tom viac v našom blogu.