Vami vybraný termín sme pre Vás  rezervovali.

Detaily o termíne Vám boli zaslané na email, ktorý ste uviedli vo formulári. Ak Vám neprišiel, skúste skontrolovať spam a ak ho nenájdete ani tam, napíšte nám na info@czshviezdoslavov.sk, informácie o termíne Vám prepošleme.


Prosíme Vás, aby ste počas stretnutia dodržiavali všetky aktuálne hygienické opatrenia (R-O-R).


Tiež Vás v záujme čo najväčšieho komfortu a ochrany zdravia prosíme, aby ste prišli načas, pokiaľ to je možné neprichádzajte ani skôr, ani neskôr.


Prijímacie konanie na hudobný odbor pozostáva z:

  • spevu ľudovej alebo populárnej piesne
  • krátkeho rytmického testu
  • osobného rozhovoru so žiakom a rodičom

Prijímacie konanie na literárno-dramatický odbor pozostáva z:

  • prednesu krátkej básne alebo prózy (stačí fragment)
  • preverenia pohybových schopností
  • vytvorenia krátkeho príbehu na tri zadané slová

Ak by sa čokoľvek zmenilo a uvedený termín by ste chceli zrušiť, prosím, napíšte nám email na info@czshviezdoslavov.sk.


Tešíme sa na Vás a Vaše dieťa! 🙂

Tím Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Martina