Pracovná pozícia: vychovávateľka v 2.B

Email: jana.novysedlakova@csshviezdoslavov.sk


Ktorej činnosti v ŠKD sa venujem najradšej a prečo?

Jednoznačne tvorivým aktivitám, pri ktorých si deti oddýchnu, doslova vypnú a zamerajú svoju pozornosť kreatívnym smerom. Rada pracujem v pohodovej atmosfére, kde máme dostatok času vytvoriť niečo nové, pekné, potešiť sa z toho a popri tom sa rozprávať a spoznávať v tvorivom neporiadku. Taktiež mám rada spontánne akcie, detské hry vonku a tematické triedne párty. Skrátka, nech sa veci dejú, aby sme mali veľa zážitkov.

Kam sa chcem posunúť vo svojom profesijnom živote? Čomu sa chcem venovať viac? Čo z mojej profesie ma najviac zaujíma? 

Keďže som vyštudovala slovenský jazyk a literatúru pre II. stupeň, najviac ma to, prirodzene, ťahá k tomuto predmetu. Dokým ale deti porastú na veľkých druhostupniarov, chcem sa venovať Čitateľskému krúžku, sprostredkovať deťom radosť z kníh, vyberať témy, ktoré nás zaujímajú a pestovať tak kultúru čítania a čitateľskú gramotnosť, nakoľko je kľúčovou kompetenciou pri ďalšom štúdiu.

Z môjho súkromia prezradím, že…:

Mám dve dcérky, milujem jar a jeseň a teploty nad 25 stupňov sú mi vyslovene nepríjemné. Medzi dvoma možnosťami si vždy vyberiem kopce než mesto, najlepšie fungujem ráno a mi-lu-jem sobotné raňajky.

Čo mám na svojich žiakoch najradšej?

Hoci je toto môj prvý školský rok na CSŠ sv. Martina a dopredu neviem, akí budú moji žiaci, majú všetci prváčikovia niečo spoločné, a to nefalšovanú úprimnosť a radosť, keď sú úspešní a zažijú pocit, že niečo zvládli. Či je to prvý deň v škole, splnená úloha, vydarená kresba, recitácia pred triedou, z pochvaly majú obrovskú radosť a je to na nich vidieť. Rezonujem s myšlienkou, že úprimná pochvala nás nič nestojí a dokáže spustiť vlnu ešte silnejšej vnútornej motivácie u kohokoľvek. Veľkého, či malého.