Chrípkové prázdniny

Chrípkové prázdniny

Celý deň
6. februára 2024 9. februára 2024

V súlade s čl. 5 ods. 2 metodického usmernenia č. 15/2005-R prerušuje riaditeľka školy výchovno-vzdelávací proces od utorka do piatka, t. j. od 5.2 do 9.2.2024.

Prebiehať nebudú ani krúžky (ani externé).
V CZUŠ prebiehajú len individuálne hodiny - podľa inštrukcií v Edupage.

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041

Pozrite si celý kalendár