Informácie o pracovnom mieste


Miesto výkonu práce
Hviezdoslavov

Druh pracovného pomeru
hlavný pracovný pomer

Dátum nástupu
12.8.2024

Mzdové podmienky
podľa platovej tarify pedagogických zamestnancov s osobným príplatkom


Náplň práce, právomoci a zodpovednosti


 • priama výchovno-vzdelávacia činnosť;
 • usmerňovanie a objektívne hodnotenie výchovy a vzdelávania dieťaťa;
 • podieľanie sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu;
 • vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov;
 • pripravovanie pomôcok potrebných na vyučovanie;
 • podieľanie sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie;
 • poskytovanie poradenstva a odbornej pomoci spojenej s výchovou a vzdelávaním žiakov a aj jeho zákonnému zástupcovi;
 • ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou.

Zamestnanecké výhody, benefity


 • nové priestory cirkevnej základnej školy nachádzajúcej sa v centre obce, zahŕňajúce aj samostatné priestory pre oddych zamestnancov;
 • výborný a podporujúci kolektív, rodinná atmosféra;
 • vedenie, ktoré počúva a podporí svojich zamestnancov;
 • priestor na ďalšie vlastné vzdelávanie, osobnostný rast;
 • priestor na implementáciu vlastných nápadov a postupov.

Požiadavky na zamestnanca


Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
vysokoškolské II. stupňa v odbore učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Jazykové znalosti
Anglický jazyk – začiatočník, pokročilý

Znalosť práce s PC
počítačovo znalý, práca s internetom, mailom, balíkom kancelárskych aplikácií, Edupage

Počet rokov praxe
bez podmienky

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Hľadáme do nášho kolektívu pani učiteľky a pánov učiteľov, ktorí

 • vnímajú túto prácu v prvom rade ako povolanie a poslanie pracovať na celostnom rozvoji „svojich detí“ v súlade s katolíckym smerovaním školy;
 • (pre ktorých) je tvorivosť, trpezlivosť, zodpovednosť a profesionalita samozrejmosťou;
 • sú tímovými hráčmi;
 • sa podieľajú na školských aktivitách a rozvíjajú si vzťahy so všetkými členmi školy;
 • chápu používanie digitálnych technológií vo vyučovaní ako spôsob, ktorým môžu priviesť „svoje deti“ k rozumnému využitiu takýchto nástrojov;
 • majú svoju prácu radi a sú ochotní na sebe pracovať.

O nás


Stručná charakteristika
Cirkevná spojená škola sv. Martina vo Hviezdoslavove je jedinou školou v obci, pričom má dve organizačné zložky – základnú školu a základnú umeleckú školu. Zriaďovateľom školy je Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza. Vo vyučovaní používame inovatívne metódy (ComeniaScript, Hejného matematika, informatika a angličtina od prvého ročníka), ich znalosť pre nástup do práce je výhodou, nie však podmienkou.

Počet zamestnancov
V tejto chvíli máme 39 zamestnancov, plánujeme prijať ďalších 4 pedagogických zamestnancov (pozície učiteľ/ka pre prvý stupeň, vychovávateľ/ka v ŠKD, učiteľ/ka s aprobáciou MAT-GEO-TECH).

Kontakt
Kontaktná osoba: PaedDr. Veronika Dropčová, PhD., riaditeľka školy
E-mail: zamestnanie@csshviezdoslavov.sk