Máme možnosť otvoriť aj hudobné odbory v Cirkevnej základnej umeleckej školy. Máte o ne záujem?

Start date: 12. septembra 2020
End date: 31. decembra 2020
  • Zisťovanie záujmu o otvorenie Cirkevnej základnej umeleckej školy (ďalej len cZUŠ) vo Hviezdoslavove v školskom roku 2021/2022. V prvom roku plánujeme otvoriť iba hudobné odbory.
  • Dotazník je určený širokej verejnosti, nakoľko štúdium na umeleckých školách nie je vekovo ohraničené. Prosíme Vás ale o starostlivú diskusiu s Vašimi najbližšími, aby sa nám neznásobovali odpovede týkajúce sa jednej osoby (napríklad dieťaťa – v prípade, že dotazník vyplnila aj jeho mama, aj jeho otec, príp. starí rodičia, apod.).
  • Výsledky tohto dotazníka ovplyvnia oi. otvorenie cZUŠ v priestoroch Cirkevnej základnej školy sv. Martina vo Hviezdoslavove.
  • Dotazník nájdete tu: https://forms.gle/neY7mZhjHE8QdPga8