Pracovná pozícia: vychovávateľka v 2.A

Email: silvia.galbickova@csshviezdoslavov.sk


Ktorej činnosti v ŠKD sa venujem najradšej a prečo?

Kam sa chcem posunúť vo svojom profesijnom živote? Čomu sa chcem venovať viac? Čo z mojej profesie ma najviac zaujíma? 

Z môjho súkromia prezradím, že…:

Čo mám na svojich žiakoch najradšej?