Pracovná pozícia: asistentka učiteľky v 3.C a 4.A

Email: jana.hudacova@csshviezdoslavov.sk

V akých situáciách sa ako asistentka cítim najlepšie a prečo? 

Mojím poslaním v škole je byť nápomocná deťom, ale aj učiteľom. Najlepšie sa cítim, keď deti príjmu učivo, porozumejú mu a ovládajú ho a zároveň sú spokojné a šťastné. Rovnako sa cítim najlepšie keď viem, že odbremeňujem učiteľa a som jeho pravou rukou. 

Kam sa chcem posunúť vo svojom profesijnom živote? Čomu sa chcem venovať viac? Čo z mojej profesie ma najviac zaujíma? 

Momentálne študujem na UK predškolskú a elementárnu pedagogiku. 

V prvom rade chcem byť nápomocná a otvorená potrebám detí. Rada sa naučím alternatívne spôsoby vyučovania, ktoré sú atraktívne pre deti, no zároveň prinášajú výsledky.

A hlavne, chcem sa od detí veľa naučiť aj ja, lebo kto nie je ako dieťa, nevojde do nebeského kráľovstva.

Z môjho súkromia prezradím, že…:

Mám rada prírodu a všetko čo ponúka. Rada pletiem a háčkujem z prírodných materiálov, obdivujem ich funkčné vlastnosti. Pletenie a háčkovanie je mojím relaxom a preto verím, že týmto koníčkom zaujmem a odovzdám svoje skúsenosti ďalšej generácii, tak ako to naučila mňa moja mama, babka a iné šikovné žienky, ktorým som veľmi povďačná.